Další stránka:1 2

V mnoha zemích západní Evropy je chov plemene Jersey tradicí a rutinou, u nás je to zatím...

Tuto zdařilou akci připravilo pro děti Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SZIF v areálu Národního zemědělského muzea v Praze na Letné.

V předprázdninovém období zde byly děti z prvního stupně pražských škol seznamovány s důležitostí zařazení mléka a mléčných výrobků do výživy. Vše bylo organizováno formou her a ochutnávek. Do atraktivního prostředí Národního zemědělského muzea jsme pro ilustraci přivezli krávu a tele jerseyského plemene. Konkrétně se jednalo o prvotelku Inplem Hulk VIKTORII a tříměsíční jalovičku Inplem Dallas VANDU-P. Obě se staly miláčkem většiny dětí, protože kromě krásné vizáže jsou i velmi kontaktní a přátelské.

Právě takovéto akce mají velký význam při výchově mládeže k pozitivnímu vnímání zemědělství a zdravé přirozené výživy a my jsme rádi, že Inplem a jeho jerseyky k tomu mohou přispět.

Petr Zajíček

Akci připravilo pro děti Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SZIF v areálu Národního...

Historicky byly jerseyky dováženy z největší světové populace z Dánska před více nežli 20ti lety. Bohužel jich většina postupně skončila mimo KU a PK a jejich potomstvo bylo degradováno využitím levných, neprověřených a nekvalitních býků. Vyjímku tvoří pouze stádo ŠZP Lány, které se nyní rozrůstá a drží stále vysokou a vzrůstající kvalitu. Zde byl zase po dovozu problém s PTBC, která zde byla likvidována dlouhou dobu. V posledních letech se toto stádo stalo v podstatě jediným zdrojem kvalitních jalovic pro zájemce z celé ČR i Slovenska, a tak zde vznikaly dlouhé pořadníky. Dnes, když se stáj rekonstruuje a výrazně se zvedá její kapacita, již nic na prodej nenabízí, a tak jsou zájemci o kvalitní zvířata bezradní.

Firma INPLEM, která vždy tomuto perspektivnímu a ekonomickému plemeni fandila, se rozhodla tyto chovatele uspokojit a to hned z nejkvalitnějšího zdroje, tedy z Dánska. Prvně jsme se zajímali o zdravotní statut stád, ze kterých budeme vybírat a s uspokojením jsme zjistili, že celé Dánsko je prosté všech nebezpečných nákaz, ale také IBR. Co se týká obávané PTBC, tak zde již více nežli 10 let probíhá státem podporovaný ozdravovací program a lze vybírat ze stád a zvířat, kde je nebezpečí zavlečení této nákazy zcela mizivé.

Co se týká rodokmenové kvality, tak tu nám garantuje Dánská plemenná kniha, která pro nás výběr zajišťuje.

S několika chovateli v autě jsme tedy vyrazili do Dánska a 1. máje t.r. jsme vybrali velmi kvalitní kolekci 30ti jalovic pro naše chovy. Všichni jsme odjížděli velmi spokojení s výběrem a kvalitou zvířat. V následujících 2 týdnech jsme zajistili veškeré potřebné papíry a zorganizovali dopravu zvířat k našim chovatelům. Dnes již tyto „krasavice“ poklidně  přežvykují u svých nových majitelů a učí se, že dánsky „MŮŮŮ“ je česky „BŮŮŮ“ .

Již dnes je jasné, že se nejednalo o poslední dovoz, protože už dnes se objevují další zájemci. Dokážeme uspokojit i zájemce o 1 či 2 jalovice. Průběžně bereme záznamy a pro další jalovice vyrazíme na podzim, nejpozději příští rok na jaře.

Nezbývá, nežli se těšit, až se březí jalovice otelí a začnou přinášet svůj užitek chovatelům. Doufám, že většina jich bude zařazena do České plemenné knihy a jejich chovatelé rozšíří řady Svazu chovatelů jerseyského skotu v ČR. Mým, velmi smělým snem je, že jednou uskutečníme „Národní šampionát“ jerseyek, kde chovatelé předvedou své nejlepší krávy před veřejností!

Petr Zajíček

S několika chovateli v autě jsme vyrazili do Dánska a 1. máje t.r. jsme vybrali velmi kvalitní...

Každý rok láká chovatele a šlechtitele poslední víkend v říjnu italská Cremona ke zhlédnutí impozantní národní výstavy skotu nejen Holštýna, ale i Jerseyského skotu. Na pozvání našich italských přátel se výstavy s rozšířeným programem zúčastnila i skupina dvanácti fandů z ČR.

V pozdním pátečním odpoledni proběhla již 6. národní výstava Jerseyek. Vystaveno bylo okolo čtyřiceti zvířat včetně jalovic. Co do počtu to byl trochu ústup ze slávy v porovnání s předešlými lety, ale kvalita a úroveň přípravy zvířat byla opět fantastická.

Jalovice již tradičně předváděly děti různého věku. Vítězkou se stala velmi elegantní 18 měsíců stará jalovice po americkému býkovi Valentino.
 


Krávy již se vší vážností vodili dospělí a bylo se na co koukat. Celkovou vítězkou se stala 4 roky stará ELLE KYROS ZELANTE z farmy nám již dobře známého pana Ferrariniho. Na tomto pánovi je vidět, jak má krávy rád, jeho srdce pro ně bije a prostě je to „pan chovatel“. Jeho úspěch pak podtrhla rezervní šampionka též z jeho farmy, prvotelka ELLE LEGAL ANKY, která se stala rovněž krávou s nejlepším vemenem.

Výsledky:

 • SENIOR CHAMPION CHAMPION: ELLE KYROS ZELANTE (KYROS),SOC. AGR FERRARINI S.P.A., RE
 • RESERVE CHAMPION: ELLE LEGAL ANKY (LEGAL), SOC. AGR FERRARINI S.P.A., RE
 • JUNIOR CHAMPION CHAMPION: AL.CE J.VALE BLOSSOM-ET(VALENTINO),SOC. AGR CERRI PIETRO RINALDO & FIGLI S.S., LO
 • RESERVE CHAMPION: LA JERSINA ZIOLA (BEAUTIFUL),AZ. LA JERSINA, TO

 Ing. Petr Zajíček 

Každý rok láká chovatele a šlechtitele poslední víkend v říjnu italská Cremona ke...

Majitelé svou krávu Zeus Palmu na výstavy vozí často. V minulosti se doma ve Švýcarsku stala několikrát krávou s nejlepším vemenem a několikrát vítězkou skupiny, ale na celkovou národní šampionku to ještě nikdy nestačilo. Nyní se ale o to lépe prosadila ve Francouském Mende, kde se stala absolutní evropskou šampionkou svého plemene. S dosavadní celoživotní užitkovostí téměř 70 000 kg mléka a na vrcholu šesté laktace ztělesňuje silné stránky plemene Brown Swiss.
 

Zeus Palma (CH), šampionka z Mende 2016

Rezervní šampionkou je švýcarská Jongleur Norma. Také ona je při své dosavadní celoživotní užitkovosti 45 000 kg velice silná a pevná kráva. Svou čtvrtou laktaci bude brzy uzavírat na více než 12 000 kg mléka, předchozí tři uzavírala vždy na více než 10 000 kg.

Jongleur Norma (CH), rezrevní šampionka


 Titul Honorable Mention a titul krávy s nejlepším vemenem pak získala již známá švýcarská kráva Jongleur Jacqueline z WTS-Genetics, která následně vyhrála spolu se svou matkou Collection Corella i soutěž o nejlepší dvojici matka-dcera. Čestné uznání jako druhá v pořadí získala Alino Aeshly, dcera Jolden Joye z rodiny Starbuck Donau, která je zasvěceným chovatelům brownek známá.

Jongleur Jacqueline (CH), kráva s nejlepším vemenem
a držitelka tituli Honorable Mention

 
Mezi prvotelkami se prosadily na prvním místě švýcarská Blooming Tulpe, na druhém pak Salomon Marina. Obecně v Mode byly nejlépe hodnoceny krávy a jalovice po býcích Jongleur, Payssli, Traction a Vigor.

 

Blooming Tuple, nejlepší prvotelka


Judge Damien Lechat, někdejší pracovník Svazu chovatelů Brown Swiss a současný šlechtitel Holštýnů, posuzoval krávy jasně a důsledně. K vidění zde byly krávy z celé řady zemí Evropy. Domácí Francouzi se účastnili celkem s devadesáti šesti kravami a svou účastí tak podtrhli vysokou úroveň dosud nepočetné, ale kvalitní a velice aktivní populace Brownek. Němci se účastnili s pouhými šesti prvotelkami a spíše než pro tituly přijeli s cílem prezentovat kvalitní prodejná, užitková zvířata. Největším překvapením show byla angažovanost chovatelů krav italského týmu, kteří své krávy prezentovali sami a nad očekávání úspěšně, když si odnesli celkově celou řadu ocenění pro vítězky tříd mezi kravami i jalovicemi.

Z podniků celkově nejúspěšnější byl italský Ponte Vecchio se dvěma druhými místy, ještě úspěšnější pak byly francouzský Gaec de Fraissinet a švýcarský WTS-Genetics.

Závěrem pak byly vyhlášeny výsledky v soutěži jednotlivých zemí. Čtenář už jistě tuší, že první místo nemohl obsadit nikdo jiný než Švýcarsko, za ním se pak Itálie na druhém, Francie na třetím, Rakousko na čtvrtém a Německo na posledním pátém místě.
 

Švýcaři, vítězové soutěže jednotlivých zemí se svými nejúspěšnějšími zvířaty


Dle německého originálu upravila a přeložila Magdalena Bartáková

Braunvieh. München: Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH, 2016, 22(2), 23-25.

Palma se stala absolutní evropskou šampionkou svého plemene. S dosavadní celoživotní...

V dubnu 2022 se při příležitosti 125 let Švýcarského svazu chovatelů skotu Brown Swiss v Zugu konala významná chovatelská akce a to Bruna 2022, tedy výstava skotu Brown Swiss a Original Braunvieh. V rámci těchto plemen jde o jednu z nejvýznamnějších akcí na mezinárodní úrovni, pro patriotické švýcarské chovatele je to jednoznačně výstava číslo jedna. Koneckonců se koná jen jednou za pět let a účast na ní je opravdovým svátkem. Ještě měsíc před akcí nebylo jasné, zda a za jakých podmínek se bude konat (kvůli protikoronavirovým opatřením), což pro vystavovatele muselo být opravdu trýznivé. Nakonec ale bylo rozhodnuto, že Bruna 2022 bude, a to dokonce zcela bez jakýchkoliv omezení, tedy i bez nutnosti průkazu bezinfekce nebo nepříjemných respirátorů.

Čeští nadšenci si takovou příležitost nemohli nechat ujít! A tak byl Českým svazem chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, z.s. (ČSCHMDPS), zorganizován odborný zájezd, v jehož programu kromě návštěvy výstavy nechyběla návštěva inseminační stanice Swissgenetics, návštěvy regionálních sýráren, zevrubné exkurze na farmách a společenské akce nebo návštěva měst Zug a Luzern.
 


Inseminační stanice švýcarského Swissgenetics

Inseminační stanice švýcarské plemenářské společnosti Swissgenetics leží v malém městečku Zollikofen, jen malý kousek severně od Bernu. Švýcarská příroda a hory jsou vždy natolik impozantní a tolik lákají ke kochání, že blízkost tak velkého města nijak naruší. Už při příjezdu na inseminační stanici jsme si nemohli všimnout mnoha pozoruhodných detailů, které svědčí o tom, že i jejím majitelům leží na srdci nejen býci, ale také harmonické soužití s přírodou. Ačkoliv je inseminační stanice nová a velmi moderně zařízená, zvenku je to stavba nenápadná, a navíc posetá velkým množstvím všemožných specializovaných ptačích budek a hmyzích „hotelů“, v blízkosti stavby se nachází množství chráněných plácků vyhrazených pro divoce rostoucí a chráněné rostliny. Zároveň je ale areál z důvodu přísné biosecurity uzavřený, a to do té míry, že i závozy krmiv jsou realizovány pouze na jeho vnější hranici a dovnitř se dostávají za pomoci mechanizace, aniž by řidič s vozem musel vjet.

Interiér inseminační stanice je nesmírně zajímavý. Je dobře vidět, že její architekt na návštěvníky myslel už při prvních náčrtech půdorysů. Celou inseminační stanicí, která má kapacitu až 300 plemenných býků, lze projít a vše si dobře a bezpečně prohlédnout, a to za plného provozu – stavba je rozdělena na pracovní a návštěvnický prostor, kterými lze odděleně projít celou budovu, zároveň jsou ale vhodně pohledově propojené skleněnými příčkami. Návštěvník tedy může vidět celý proces výroby inseminační dávky od odběru ejakulátu, přes zpracování a zamražení hotové inseminační dávky až po ustájení býků, kteří spokojeně přežvykovali ve svých boxech pod našimi nohami pod prosklenou podlahou. A to vše, aniž by byl jakkoliv rušen personál nebo býci – sklo jednak izoluje zvuk, ale v případě potřeby je třeba jen jednostranně průhledné. Nelze říci nic víc, než že tohle je opravdu dobře vymyšlený projekt!

Na této inseminační stanici nám byli předvedeni někteří top plemenní býci, o jejichž kvalitách nelze pochybovat. Viděli jsme mimo jiné na dva býky, jejichž dcery mnozí z nás ve svých stádech máme – byl to býk plemene brown swiss TMB-079 Simbaboy a RED holštýnský býk NXB-771 Barolo.
 

Farm Tour
 

Farm Tour
 

Hnojná chodba bez střechy
 

Robot na otáčení zrajících sýrů
 

Odběr býků
 

Ustájení plemenných býků
 

Farm Tour

Navštívené farmy byly pozoruhodné, každá něčím jiným. Na první farmě bylo ustájeno 60 dojnic, šlo o mix plemen holštýn, brown swiss i jersey. Zaujala nás hlavně ohromnou mírou automatizace, jak říkala naše průvodkyně Jasmin, je to „farma budoucnosti švýcarské prvovýroby“. Kromě všech možných krmících a dojících robotů, přihrnovačů, mixů apod. byla vybavena, v zájmu naprosté pohody dojnic, u krmiště nejen headlocky, ale také příčnými zábranami a napáječkami u každého stání, aby kráva u krmného stolu nemohla být u žraní a pití vůbec rušena jinou kolegyní. Tolik napáječek a ventilů, které se mohou porouchat! Ale majitel stáje si tento systém jen pochvaluje. Nad hnojnou chodbou není střecha, což zlepšuje cirkulaci a kvalitu vzduchu ve stáji, a jako zchutňovadlo je kravám do krmné dávky přidávána mrkev v množství 6 kg na kus.

Na jiné farmě byl při procházkou stáda nepřehlédnutelný vkus chovatele! Evidentně si potrpí na typ a kvalitu exteriéru. Ve smíšeném stádě holštýnek a jerseyek se to jen „hemžilo“ perfektními kravami, jedna jako druhá. Aby také ne, majitel je velkým fanouškem výstavnictví, se svými kravami se výstav aktivně účastní a není mu zatěžko vycestovat i do zahraničí.

Další farma byla zajímavá zase jiným aspektem. Dovedete si představit farmu opravdu uprostřed středně velkého města? My si to tedy představit neuměli, určitě ne v Čechách. Ale ve švýcarském Zugu jsme jednu takovou sympatickou farmu navštívili. Šlo o stáj o 65 dojnicích plemene holštýn s průměrnou užitkovostí 9 000 kg za normovanou laktaci. V bezprostředním okolí farmy je hustá zástavba bytových domů a je volně přístupná, obyvatelé města ji běžně navštěvují a procházejí jí, včetně maminek s dětmi na vycházkách.

Další z navštívených farem patří při nadmořské výšce 1000 m.n.m. do kategorie horských. O čtyřicet krav různých plemen se tu dokáží starat sami dva mladí manželé. Opravdu sami dva, včetně produkce objemných krmiv. Dokonce dosahují velmi solidních průměrných nádojů u všech plemen krav – jersey, brown swiss i (red) holštýnek. A to při velmi jednoduché krmné dávce, ve které kombinují dosoušené jemné horské seno a jadrná krmiva, bez siláže nebo zchutňovadel.

Naše další cesta vedla na místní školní farmu, opět poměrně početné stádo různých čistokrevných krav – holštýnek, jersey a samozřejmě ve švýcarsku obligátní brown swissky a „redky“. Šlo o pěknou moderní farmu, kde byla pěkně zvládnutá organizace práce a krávy vypadají dobře. Mají dokonce přístup na pastviny, přestože jsou dojeny dojícími roboty. Automatický systém ale krávy vypustí na pastvinu až ve chvíli, kdy dojením projde poslední dojnice. Zde zkrmované a v jámách silážované krmivo má neobvyklé složení, jde o kombinaci kukuřice a trávy. Příjemně voní, není zaplísněná, zkrátka tento systém jim tady evidentně pěkně funguje.

Poslední den jsme navštívili jednu z místních sýráren, kam je mléko sváženo z okolních horských farem, jak je ve Švýcarsku typické. Přísně odděleně se sváží jednotlivé typy mléka (BIO, „senné“ mléko, A2 mléko aj.), aby nebylo smícháno. Na základě pravidelných rozborů provozovatel ví, že průměrná tučnost mléka je 4,20 %, podíl bílkoviny 3,72 % a PSB nepřesahuje 80 000/ml. Denně sýrárna zvládne zpracovat 8 000 kg mléka na středně dlouho a dlouho zrající sýry; a to v počtu tří zaměstnanců při pracovní době od 6 do 13 hodin!
 

Farm Tour sýrárna
 

Inspirace

Celkově návštěva každé z farem byla pro všechny návštěvníky v nějakém směru inspirativní a zajímavá. Všichni farmáři nám potvrdili, že ve Švýcarsku neexistuje dotační systém srovnatelný s tím českým. Farmáři dokáží financovat provoz farmy bez větších potíží z tržeb za mléko. Možná i díky absencí dotací na investice do zemědělství je místní farmář schopen pořídit opravdu pěknou moderní novostavbu stáje za poloviční náklady než v ČR nebo si může dovolit prodávat svoje prvotřídní regionální alpské sýry za třetinové ceny než český výrobce sýry téhož typu. Tomu jsme skoro nemohli uvěřit.

Vrcholná Bruna 2022

Vrcholem naší švýcarské tour byla samozřejmě již zmíněná Bruna 2022. Ačkoliv se výstava konala ve velkých stanech, uvnitř šlo o prvotřídně organizovanou a perfektně zvládnutou akci. Že se konala ve stanu nikoho nemohlo rušit. Součástí této dvoudenní výstavy byla soutěž mladých chovatelů, jak je v zahraničí běžné, a druhý den kromě klasických kategorií zde byly navíc zařazeny kategorie pro vysoce užitkové a dlouhověké krávy. Švýcarský svaz si evidentně zakládá na dlouhověkosti a funkčnosti brown swissek – odděleně soutěžily krávy s celoživotní užitkovostí 50 – 74 tisíc kg mléka, 75 – 84 tisíc kg mléka, 85 – 99 tisíc kg mléka a nakonec krávy stotisícové. Předvedení takto zasloužilých, a přitom perfektně vypadajících, dojnic je vždy silný zážitek i pro nás! Vyhlašovány byly další zajímavé kategorie – Miss Protein a Miss Genetika (dle GZW). V tipovací soutěži na grandšampionku bylo možno vyhrát opravdu kvalitní výstavní jalovičku. Z účastníků našeho zájezdu ji nevyhrál nikdo, možná to tak ale bylo lepší, protože jednou z podmínek soutěže bylo převzít a odvézt si jalovičku ihned, což by při našem způsobu cestování (minibusem a jedním osobním autem) byla obtížně řešitelná situace. :-)

Pokud jde o původ účastnic, tak mezi jalovicemi a mladými kravami se pěkně umisťovaly dcery býků Noro, Arrow, Huge nebo Cadence. Ze starších krav byly běžné a tradičně dobře se umisťovaly dcery býků Blooming, Biver. Tito býci jsou registrovaní k plemenitbě v ČR.

Grandšampionkou výstavy Bruna 2022 se stala krásná seniorka Janina po známém býkovi Jongleur ET manželů Franze a Pascal Felderových s celoživotní užitkovostí 51 713 kg. Rezervní šampionkou byla vyhlášena pětiletá Haegar Holly, honorable mention byla také pětiletá velmi mléčná Duss BS Happy ET po býkovi Biver.

  Plemenice Původ Majitel
1.

CH 120.1106.5702.3 JANINA

Jongleur ET x Business ET Felder Franz & Pascal
2. CH 120.1330.7940.6 HOLLY Haegar x Jongleur ET

Vogel Pius

3. CH 120.1334.9516.9 HAPPY-ET Biver x Fantastic ET Süess M. + Hochreutener M.

Bruna 2022

Grandšampionka výstavy Bruna 2022 JANINA

Šampionky výstavy Bruna 2022

Miss Celoživotní užitkovost Jongleur ELISA (109 792 kg)

Spousta dojmů

Po večerním veselí po vyhlášení jsme se odebrali spokojení na hotel a plni dojmů jsme se druhý den ráno vypravili na cestu zpět do ČR. Během čtyřech dnů jsme se dozvěděli a viděli tolik zajímavostí, že jsme celých osm hodin na cestě zpět měli o čem bohatě diskutovat a přemýšlet.

Za organizaci zájezdu děkujeme jednak milé Jasmin Küchler ze Swissgenetics, která nám věnovala svůj čas, a dále Svazu ČSCHMDPS z.s., který se postaral o celkové zajištění a koordinaci. Další odborný zájezd Svazu bude zase směřovat za jerseykami a my už se na něj těšíme!

Ing. Magdalena Zajíčková (INPLEM s.r.o. a VÚŽV v.v.i.)
Ing. Lenka Malinová (INPLEM s.r.o.)

V dubnu 2022 se při příležitosti 125 let Švýcarského svazu chovatelů skotu Brown Swiss v...

V televizním seriálu PŘÍSTAV si jednu z rolí zahrála i tehovská kravka Jaruška, která v březnu porodila krásnou jalovičku Julii (Egal). Má za sebou již dva natáčecí dny a na třetí se v brzké době chystá. 
 

Jaruška dostala i pusu od Boba Klepla. :-)

Herci s Jaruškou.
 

Bob Klepl na kameru dojí Jarušku.
 

Opravdová krasavice Jaruška (Prohuvo).

V televizním seriálu PŘÍSTAV si jednu z rolí zahrála i tehovská kravka Jaruška

První jarní víkend vylákal skupinku nadšených chovatelů „Brownek“ pod vedením předsedkyně Ing. Hany Roloffové do oblíbeného Algavska. V sobotu 25. března 2017 se totiž v Buchloe konala celoněmecká národní výstava. V krásné historické dřevěné hale se sešlo na 90 vystavujících chovatelů s 200 zvířaty. Ve Schwabenhalle, jak se správně jmenuje, se pravidelně uskutečňují aukce plemenných krav, telat a býků, kde také my nakupujeme pro naše chovatele. Tentokrát hala však byla vyzdobena mnohem slavnostněji. Prezentovala se zde totiž ta nejlepší zvířata z celého Německa. 
 

Rezervní šampionka Emerenz (vl.) a šampionka Etiopia (vpr.)


Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno soutěžím dětí a juniorů s jalovicemi. Hodnocení se ujala elegantní dáma na podpatcích, Rakušanka Gerlinde Halbartschlager. Viděli jsme jalovice různorodé a velmi rozdílně připravené, od neostříhaných po skvěle nafitované. Ze všech selských synků a dcerek bylo však cítit ohromné nadšení a snaha o předvedení svých zvířat v tom nejlepším světle. Po zásluze pak byli všichni odměněni a oceněni. Za účast potom každý dostal veliký zdobený kravský zvon.

Vlastní výstava krav pak začínala nezvykle až v 18.30 a končila těsně před půlnocí. Tento nezvyklý čas organizátoři vysvětlovali tím, že většina farmářů může přijít do hlediště až po večerním dojení. Návštěvnost rozhodně byla obdivuhodná. Po celou dobu výstavy bylo parkoviště i hlediště narvané k prasknutí.

Hodnotitelem byl Peter Stückler ze Švýcarska, kterého jsme znali již z výstavy v Lausanne 2016. „Po švýcarském způsobu“ se pohyboval po ringu velmi rychle, někteří podotýkali, že běhal jako molekula. Svůj úkol v Buchloe splnil velmi precizně a dobře.

Již na úvazišti některé krávy zářily a opravdu měly fantastická vemena a užitkový typ. Stejná zvířata potom sbírala vavříny v předvadišti a obsazovala přední místa ve skupinách. Potěšující je to, že to potvrdilo i naši intuici při výběru plemeníků pro připouštění v ČR, protože se jednalo o dcery býků ze Švýcarska (Glenn, Jongleur, Blooming, Biver), z USA (Vigor, Dally) a pak starších býků z Německa a Itálie (Huray, Payssli, Padua, Joschka, Poster). Je patrné, že nová generace mladých německých býků „nestíhá“ a konkurence je válcuje i v jejich domovině. Přitom u Brownek se v Německu z 90% používá stále sperma domácí produkce. Tento konzervativismus nám dává naději, že mohou i naši chovatelé, pokud budou používat objektivně tu nejlepší genetiku, brzy uspět i na mezinárodní scéně.

Nejlepší prvotelkou byla vyhlášena GISIN (Glenn x Huray) od našeho dobrého německého známého pana Eberleho. Vicešampionkou se stala DAYANA (Jongleur x Payoff). Kráva, která se líbila nejvíce mně, BARBIE (Vigor x Egiz) získala titul za nejlepší vemeno.

Mezi staršími kravami bylo také na co se dívat. Nejvíce fascinující však byla poslední skupina krav na 6. až 10. laktaci a zároveň plnily tu podmínku, že měly celoživotně nadojeno minimálně 60 000 kg mléka. Zcela úžasná byla především čtrnáctiletá GRISA (Jublend x Vinaut), která má dosud nadojeno dokonce 120 000 kg mléka, má fantastické žilnaté vemeno a celkově vypadá bezvadně. Po zásluze bylo její předvedení odměněno bouřlivým potleskem.

Celkově pak byla vyhlášena jako kráva s nejlepším vemenem JENNY (Vasir x Siran) a vicešampionkou DELUXE (Blooming x Alibaba). Celkovou šampionkou se pak stala ETIOPIA (Blooming x Eagle) před rezervní šampionkou EMERENZ (Preferenz x Egiz).

Již výše zmíněný pan Eberle měl v nejužším šestičlenném finále hned dvě krávy. Odcházel však jen s titulem pro prvotelku a tedy i trochu zklamán. Jednoznačně nejimpozantnější byla jeho Selina (Egiz x Hussli), ale nepodařilo se pro výstavu dobře načasovat vemeno. Tato kráva, která již získala titul krávy s nejlepším vemenem na národní výstavě v roce 2012 a titul bundesšampionky v roce 2014, má v ČR dvě dcery a zejména se Stellou (Jaguar x Selina) se intenzivně pracuje i v ET.

Pro všechny návštěvníky z ČR byla výstava velkým zážitkem a opět nám rozšířila šlechtitelské obzory a osvětlila možné cesty. Zároveň nám různé nepřesnosti a občas neposlušná zvířata dodala sebevědomí před Národním šampionátem 11.5. v Brně. Na tuto akci srdečně zveme všechny příznivce tohoto překrásného plemene krav.

Magdalena Bartáková

První jarní víkend vylákal skupinku nadšených chovatelů „Brownek“ pod vedením...

FADOM, DOLNÍ MĚSTO 17. listopadu 2022

Tato vrcholná chovatelská výstava jerseyek se uskutečnila až po dvou letech (kvůli protipandemickým opatřením) a přemístila se z tradiční Cremony do nedalekého Montichiari.
 

Absolutní vítězky granfinále
 

Množství zvířat bylo oproti běžnému stavu asi poloviční a tak byla výstava svým rozsahem zcela srovnatelná s našimi národními šampionáty v Brně. Překvapivě i kvalita zvířat, s výjimkou asi čtyřech nebo pěti nejlepších, byla srovnatelná s českou úrovní. Největší rozdíl však stále vidím v kvalitě přípravy předvedení. Všechna zvířata chodila jako panenky, krásně pomalu, elegantně, s hlavou vzhůru a evidentně beze stresu. Takto klidné zvíře pak velmi dobře prodá své přednosti.

Posuzování se ujal judge Marco Ladina, kterého jsme měli  možnost vidět již při hodnocení krav ve Švýcarsku či Španělsku a samozřejmě mnohokrát v Itálii.

Z původů předváděných jalovic je patrné, že se italští chovatelé orientují silně na genetiku z USA a Kanady. Z býků, které známe a využíváme zde, vyčnívly dcery pro Chrome, Avon a Lemonhead. Špičková zvířata už tradičně předvedl Davide Errera a Farma rodiny Zilocchi. Tentokát jim však "vypálili rybník" chovatelé z farmy Baruffini s úžasnou pětiletou krávou DEL PRIMERO SALLY, která se stala grandšampionkou.

Kompletní výsledky a fotografie vítězek naleznete zde, na webových stránkách ANAFIBJ.

Petr Zajíček

Vítězka seniorek a grandšampionka Baruf Del Primero Sally (Primero)
 

Juniorská šampionka Zial Tequila Rosalin (Tequila) 
 

Vítězka mezitřídy C.M.E Chrome Vanessa (Chrome)

Pětiletá kráva DEL PRIMERO SALLY se stala grandšampionkou

Jerseyky jsou chovány v České republice od roku 1964. K velkému rozvoji došlo pak po roce 1990. Bohužel na přelomu tisíciletí byl zaznamenán útlum popularity způsobený především „hloupým“ nezájmem mlékáren o unikátní mléko jerseyek. Nový a podle mého názoru trvalý boom nastal asi před pěti lety a tak, jako na celém světě pokračuje dále. Jerseyky se dostávají do srdce, ale i rozumu farmářů na malých rodinných farmách, ale také ve velkých zemědělských podnicích. Důvodem není jenom jejich krása, ale také jejich ekonomické parametry. Jsou rozhodně nejlepším dojným plemenem v relativní užitkovosti a obsahu mléčných složek. Nezanedbatelnou devizou je i jejich velmi dobré zdraví, dlouhověkost a reprodukční vlastnosti.

Přední chovatelé jerseyek sdružuje od roku 1990 Český svaz chovatelů jerseyského skotu, který byl v roce 2014 transformován na Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu z. s. a zachoval si značku „Bohemia Jersey“. Právě touto Svaz začal rozhýbávat stojaté vody dění a inicioval a organizoval 1. Národní šampionát jerseyek v ČR, který se uskutečnil na Brněnském výstavišti při příležitosti Národní výstavy hospodářských zvířat 27.6.2015.

Věřte, že nebylo lehké vybrat zvířata opravdu ze všech koutů ČR a hlavně je řádně připravit na předvedení. Většina chovatelů s tím neměla žádné zkušenosti, a tak velký díl práce odvedl tým studentů VOŠ a SZEŠ Benešov pod vedením pana ing. Jaromíra Vlčka. Že to zvládli na jedničku, bylo patrné na důstojném a hladkém průběhu celé výstavy. Estetickou přípravu zvířat před předvedením obstarali také na výbornou fitéři společnosti INPLEM s.r.o. ing. Jan Macháček a ing. Radek Hlavnička. Úroveň přípravy a předvedení krav rozhodně snesl ta nejpřísnější mezinárodní kritéria.

Po velmi emotivním předvedení dvouměsíční jalovičky Inplem Lix Doubravka tříletým Tondou Hrdličkou proběhlo hodnocení všech 12ti účastnic tohoto klání rozdělené do 3 skupin. Role hodnotitele – judge – se mistrně ujal přední chovatel jerseyek z Dánska Jens Erik Therkildsen, který k nám byl delegován z dánského svazu chovatelů jerseyek. Vítězkami podle mě byly všechny krávy, které došly dlouhou cestu příprav a transportu až do předvadiště. Udělit tituly šampionek a vícešampionek však bylo nutné konkrétním kravám.

 


Ve skupině prvotelek se titulu dočkala dcera býka Imdix z farmy pana Miroslava Diviše z Lázu u Radomyšle, která se stala i rezervní šampionkou celé výstavy. Titul krávy s nejlepším vemenem získala prvotelka Hanka po otci Legal z farmy Požáry ČZU ŠZP Lány. 1. Národní šampionkou se stala impozantní kráva na 2. laktaci Chorusic Cana po otci DJ May. Tato kráva by se podle slov pana Therkildsena neztratila na řádné světové přehlídce. Titul první národní šampionky tak putuje do 1. Zemědělské a. s., Chorušice na mělnicko.

Celá výstava byla doprovázena velmi početnou diváckou kulisou, která bouřlivě aplaudovala všem vítězkám. Druhý den ještě proběhla prezentace plemene spolu s brownswisskami, kde se jednalo již spíše o „předtančení“ s krávami, jehož choreografii řídil Jaromír Vlček a předsedkyně Svazu ing. Hana Roloffová. Znovu početné publikum s údivem sledovalo pěkné nástupy a úžasný soulad předvádějících a krav. Patrné je to myslím z fotogalerie.

Celá akce byla výbornou prezentací plemene pro odborníky i širokou veřejnost a pevně věřím, že všichni budou mít dost sil, energie a elánu, aby se pokračovalo i dalšími šampionáty a stala se z toho tradice.

Pro nás, co o uskutečnění takovéto akce usilujeme již dlouho, tak byla akce velkou satisfakcí. Prožívali jsme předvádění zvířat plni silných emocí.

Za ČSCHMDPS z. s.
Ing. Hana Roloffová
a Ing. Petr Zajíček

SEZNAM ZŮČASTNĚNÝCH PODNIKŮ

1. Zemědělská a. s. Chorušice

ČZU ŠZP Lány

Eva Drozenová, Brandýs nad Labem

Ing. Petr Zajíček, Tehov

Karel Bogar, Víceměřice

Miroslav Diviš, Láz

V30, s.r.o.

SEZNAM PŘEDVADĚČŮ

Petr Kárník

Denis Opluštil

Martin Fousek

MVDr. Miroslav Hrdlička

Josef Zajíček

Saša Berková

Roman Saktor

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

1. Skupina prvotelek:

CZ 321 280 921 HANKA (Legal), ČZU ŠZP Lány

CZ 237 884 971 KAČA (Hulk), Karel Bogar – Víceměřice

DK 01951601862 DANA (Hulk), Petr Zajíček – Tehov

2. skupina prvotelek:

DK 01988702684 (Imdix), Miroslav Diviš – Láz

DK 11253503388 MAHULENA (Broiler), Eva Drozenová – Brandýs

DK 011253503457 CHORUSIC BACARDA (Lix), 1. ZEM a.s. Chorušice

Finále prvotelek:

DK 01988702684 (Imdix), Miroslav Diviš – Láz

CZ 321 280 921 HANKA (Legal), ČZU ŠZP Lány

CZ 237 884 971 KAČA (Hulk), Karel Bogar – Víceměřice

Skupina starších krav:

DK 2210803882 CHORUSIC CANA (May), 1. ZEM a.s. Chorušice

CZ 337 502 921 VIKTORIE (HULK), Petr Zajíček – Tehov

CZ 291 423 921 JARMILA (Kawakawa), ČZU ŠZP Lány¨

Šampionka:

DK 2210803882 CHORUSIC CANA (May), 1. ZEM a.s. Chorušice

Vícešampionka:

DK 01988702684 (Imdix), Miroslav Diviš – Láz

Kráva s nejlepším vemenem:

CZ 321 280 921 HANKA (Legal), ČZU ŠZP Lány

Úroveň přípravy a předvedení krav rozhodně snesl ta nejpřísnější mezinárodní...

Historie chovu a šlechtění plemene Brown swiss sahá až do středověku a místně spadá do švýcarského kantonu Schwyz. V České republice je o mnoho kratší – první inseminační dávka byla dovezena začátkem devadesátých let minulého století a první samičí plemenný materiál až v roce 1994. Dnes se jedná po Holštýnech a Jersey o třetí nejrozšířenější dojené plemeno na světě a v posledních letech se i v České republice těší rostoucím početním stavům a stále vyšší popularitě. Oblibu u chovatelů získává především díky své

 • výjimečné dlouhověkosti,
 • velké odolnosti,
 • vysoké plodnosti,
 • fantastickému utváření končetin a pevnému paznehtu,
 • vysokému obsahu bílkovin v mléce,
 • unikátnímu složení mléčných kaseinů, díky němuž je mléko velmi vhodné pro výrobu sýrů i přímý konzum,
 • mimořádně klidnému temperamentu, inteligenci a přátelské povaze,
 • atraktivnímu vzhledu.

Až doposud se „brownky“ objevovaly na výstavách v ČR jen ve formě ukázek. Letošní historicky první Národní šampionát Brown swiss 2015 byl tedy skutečným průlomem. Organizace se ujal Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, který je zároveň zastřešující organizací pro Bohemia Brown swiss. Navíc je od června 2015 v ČR konečně vedena plemenná kniha Brown swiss.

Připravit zvířata na předvádění nebylo vůbec tak snadné, jak se může zdát. Stálo to stovky ujetých kilometrů, mnoho dní práce, spoustu namožených svalů, modřin, odřenin a pádů. Někteří aktivnější chovatelé se do přípravy pustili aktivně sami, naprostou většinu zvířat ale připravovali studenti VOŠ a SZŠ v Benešově pod vedením ing. Jaromíra Vlčka, bez jejichž práce by uskutečnění šampionátu nebylo vůbec možné. Náleží jim všem za to velký dík.

 

Vlastní šampionát se uskutečnil v sobotu 27. června 2015 ve velkém předvadišti pavilonu P za značného zájmu diváků. Role bonitéra se ujal pan Werner Schmid z Algavské plemenné knihy, který přijal pozvání předsedkyně ČSCHMDPS ing. Hany Roloffové. Úvodem pan Schmid představil stručně sebe a Algavskou plemennou knihu a uvedl celou řadu zajímavostí o chovu a specifikách těchto krásných „brownek“. Při vyhodnocování skupin vždy pečlivě zdůvodnil své rozhodnutí u každého jednotlivého zvířete. Domnívám se, že pro pozorného diváka byl jeho výklad velmi zajímavý a důvody rozhodování jasné.

Při důstojném a profesionálním předvádění všech krav bylo těžké hledat ty horší. O konečném pořadí rozhodovaly pouze detaily. Mnoho superlativů bylo řečeno o skvělé prvotelce Padua Laz pana Miroslava Diviše, která se stala nejlepší protelkou, krávou s nejlepším vemenem a celkovou vícešampionkou. Z celkového vítězství a z titulu Národní šampionky se nakonec radovali chovatelé krávy Justýny z Fadom s.r.o. Dolní město. Jednalo se zároveň o nejstarší krávu ze všech zúčastněných.

Pan Schmid ocenil vysokou kvalitu předvedených krav, kvalitu jejich vystavování i bezvadný fitting, o který se postarali špičkoví fitéři z firmy Inplem ing. Jan Macháček a ing. Radek Hlavnička.

Rád bych tímto poděkoval také rodině Kojetínových z Farmy Struhy. Bratři Tomáš a Lukáš Kojetínovi připravili sami dvě nejlepší krávy z vlastní stáje a intenzivně a nezištně se podíleli na přípravě a průběhu celého šampionátu. Navíc, bohužel, měli smůlu a jejich výjimečná kráva Bella utrpěla zranění, pro jehož následky nemohla být předvedena a až dosud se z něj doma léčí se stále nejasnými vyhlídkami. Pevně věřím, že při dalších akcích budou mít více štěstí a jejich krávy budou opentleny zaslouženými vítěznými vavříny.

Celkově se okolo krav vytvořila velmi dobrá atmosféra a fajn parta lidí a nových přátelství, což je, jak se domnívám, výborným základem pro další podobné a ještě lepší akce s v budoucnu.

Výstavy se se svými „brownkami“ s úspěchem zúčastnili následující chovatelé:

pan Petr Novák z Kochánova,

ing. Petr Zajíček z Farmy Tehov,

Fadom s.r.o.,

pan Miroslav Diviš,

pan Petr Hrunek ze Zvánovic,

rodina Kojetínů z Farmy Struhy,

Farma Bláto,

pan Josef Vodička z Byšiček.


Role předvaděčů se pak ujali konkrétně Martin Fousek, Josef Zajíček, Miroslav Diviš, Magdalena Bartáková, Tomáš Kojetín, Katřina Šichová, Josef Vodička, Pavla Kubátová a Ludmila Dolanová.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

skupina prvotelek:

85 Padua Laz (po býkovi Padua) pana Miroslava Diviše

86 Eržika (po býkovi Prohuvo) pana Petra Hrunka

82 Rozárka (po býkovi Goldmine) z Fadom s.r.o.

80 Limoche (po býkovi Payssli) pana Nováka

81 Jaruna (po býkovi Prohuvo) z Farmy Tehov

84 Bee Bee Laz (po býkovi Huray) pana Miroslava Diviše


skupina krav na 2. a vyšší laktaci:

92 Justýna (po býkovi Hupoly) z Fadom s.r.o.

88 Božena (po býkovi Prohuvo) z Farmy Bláto

90 Dorotka (po býkovi Prossli) z Fadom s.r.o.

89 Olina (po býkovi Erhard) pana Vodičky

87 Miminko (po býkovi Jusuv) z Farmy Struhy


Bohužel, jak již bylo zmíněno výše, poslední účastnice kráva Bella z Farmy Struhy, která by bývala mohla svou účastí výsledné pořadí ještě změnit, ležela pro své zranění neschopná předvedení opodál v téže hale.

 

Krávou s nejlepším vemenem a zároveň vícešampionkou se stala kráva č. 85 PADUA LAZ (po býkovi Padua) pana Miroslava Diviše.

Absolutní šampionkou se pak stala kráva č. 92 JUSTÝNA (po býkovi Hupoly) z Fadom s.r.o.

 

Za ČSCHMDPS

Ing. Hana Roloffová
Ing. Petr Zajíček

Letošní historicky první Národní šampionát Brown Swiss 2015 byl skutečným průlomem

Další stránka:1 2