Nový web » Články » Články » 1. národní šampionát Brown Swiss skotu

Historie chovu a šlechtění plemene Brown swiss sahá až do středověku a místně spadá do švýcarského kantonu Schwyz. V České republice je o mnoho kratší – první inseminační dávka byla dovezena začátkem devadesátých let minulého století a první samičí plemenný materiál až v roce 1994. Dnes se jedná po Holštýnech a Jersey o třetí nejrozšířenější dojené plemeno na světě a v posledních letech se i v České republice těší rostoucím početním stavům a stále vyšší popularitě. Oblibu u chovatelů získává především díky své

  • výjimečné dlouhověkosti,
  • velké odolnosti,
  • vysoké plodnosti,
  • fantastickému utváření končetin a pevnému paznehtu,
  • vysokému obsahu bílkovin v mléce,
  • unikátnímu složení mléčných kaseinů, díky němuž je mléko velmi vhodné pro výrobu sýrů i přímý konzum,
  • mimořádně klidnému temperamentu, inteligenci a přátelské povaze,
  • atraktivnímu vzhledu.

Až doposud se „brownky“ objevovaly na výstavách v ČR jen ve formě ukázek. Letošní historicky první Národní šampionát Brown swiss 2015 byl tedy skutečným průlomem. Organizace se ujal Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, který je zároveň zastřešující organizací pro Bohemia Brown swiss. Navíc je od června 2015 v ČR konečně vedena plemenná kniha Brown swiss.

Připravit zvířata na předvádění nebylo vůbec tak snadné, jak se může zdát. Stálo to stovky ujetých kilometrů, mnoho dní práce, spoustu namožených svalů, modřin, odřenin a pádů. Někteří aktivnější chovatelé se do přípravy pustili aktivně sami, naprostou většinu zvířat ale připravovali studenti VOŠ a SZŠ v Benešově pod vedením ing. Jaromíra Vlčka, bez jejichž práce by uskutečnění šampionátu nebylo vůbec možné. Náleží jim všem za to velký dík.

 

Vlastní šampionát se uskutečnil v sobotu 27. června 2015 ve velkém předvadišti pavilonu P za značného zájmu diváků. Role bonitéra se ujal pan Werner Schmid z Algavské plemenné knihy, který přijal pozvání předsedkyně ČSCHMDPS ing. Hany Roloffové. Úvodem pan Schmid představil stručně sebe a Algavskou plemennou knihu a uvedl celou řadu zajímavostí o chovu a specifikách těchto krásných „brownek“. Při vyhodnocování skupin vždy pečlivě zdůvodnil své rozhodnutí u každého jednotlivého zvířete. Domnívám se, že pro pozorného diváka byl jeho výklad velmi zajímavý a důvody rozhodování jasné.

Při důstojném a profesionálním předvádění všech krav bylo těžké hledat ty horší. O konečném pořadí rozhodovaly pouze detaily. Mnoho superlativů bylo řečeno o skvělé prvotelce Padua Laz pana Miroslava Diviše, která se stala nejlepší protelkou, krávou s nejlepším vemenem a celkovou vícešampionkou. Z celkového vítězství a z titulu Národní šampionky se nakonec radovali chovatelé krávy Justýny z Fadom s.r.o. Dolní město. Jednalo se zároveň o nejstarší krávu ze všech zúčastněných.

Pan Schmid ocenil vysokou kvalitu předvedených krav, kvalitu jejich vystavování i bezvadný fitting, o který se postarali špičkoví fitéři z firmy Inplem ing. Jan Macháček a ing. Radek Hlavnička.

Rád bych tímto poděkoval také rodině Kojetínových z Farmy Struhy. Bratři Tomáš a Lukáš Kojetínovi připravili sami dvě nejlepší krávy z vlastní stáje a intenzivně a nezištně se podíleli na přípravě a průběhu celého šampionátu. Navíc, bohužel, měli smůlu a jejich výjimečná kráva Bella utrpěla zranění, pro jehož následky nemohla být předvedena a až dosud se z něj doma léčí se stále nejasnými vyhlídkami. Pevně věřím, že při dalších akcích budou mít více štěstí a jejich krávy budou opentleny zaslouženými vítěznými vavříny.

Celkově se okolo krav vytvořila velmi dobrá atmosféra a fajn parta lidí a nových přátelství, což je, jak se domnívám, výborným základem pro další podobné a ještě lepší akce s v budoucnu.

Výstavy se se svými „brownkami“ s úspěchem zúčastnili následující chovatelé:

pan Petr Novák z Kochánova,

ing. Petr Zajíček z Farmy Tehov,

Fadom s.r.o.,

pan Miroslav Diviš,

pan Petr Hrunek ze Zvánovic,

rodina Kojetínů z Farmy Struhy,

Farma Bláto,

pan Josef Vodička z Byšiček.


Role předvaděčů se pak ujali konkrétně Martin Fousek, Josef Zajíček, Miroslav Diviš, Magdalena Bartáková, Tomáš Kojetín, Katřina Šichová, Josef Vodička, Pavla Kubátová a Ludmila Dolanová.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

skupina prvotelek:

85 Padua Laz (po býkovi Padua) pana Miroslava Diviše

86 Eržika (po býkovi Prohuvo) pana Petra Hrunka

82 Rozárka (po býkovi Goldmine) z Fadom s.r.o.

80 Limoche (po býkovi Payssli) pana Nováka

81 Jaruna (po býkovi Prohuvo) z Farmy Tehov

84 Bee Bee Laz (po býkovi Huray) pana Miroslava Diviše


skupina krav na 2. a vyšší laktaci:

92 Justýna (po býkovi Hupoly) z Fadom s.r.o.

88 Božena (po býkovi Prohuvo) z Farmy Bláto

90 Dorotka (po býkovi Prossli) z Fadom s.r.o.

89 Olina (po býkovi Erhard) pana Vodičky

87 Miminko (po býkovi Jusuv) z Farmy Struhy


Bohužel, jak již bylo zmíněno výše, poslední účastnice kráva Bella z Farmy Struhy, která by bývala mohla svou účastí výsledné pořadí ještě změnit, ležela pro své zranění neschopná předvedení opodál v téže hale.

 

Krávou s nejlepším vemenem a zároveň vícešampionkou se stala kráva č. 85 PADUA LAZ (po býkovi Padua) pana Miroslava Diviše.

Absolutní šampionkou se pak stala kráva č. 92 JUSTÝNA (po býkovi Hupoly) z Fadom s.r.o.

 

Za ČSCHMDPS

Ing. Hana Roloffová
Ing. Petr Zajíček