Nový web » Články » Články

Další stránka:1 2

Devítičlenná skupina nadšenců vyrazila nejprve směr Berlín. Asi třicet kilometrů jižně od něho se nachází největší německá farma Jerseyek, kde je chováno čtyři sta padesát kusů tohoto dobytka. Dostalo se nám zde velice milého přijetí od manažera farmy a velkého nadšence do Jerseyek Rainera Schmidta. Krávy jsou zde chovány na pastvinách v kombinaci s příkrmem ve stáji. Dosahují tak užitkovosti bezmála 7 000 kg mléka (5,5 % tuku a 4,9 % bílkoviny). Využívají genetiku z celého světa, především však z Dánska a USA. Ekonomicky jim chov Jerseyek vychází lépe než jejich sousedům s Holštýnkami.
 


Dlouhou cestu do Dánska jsme přerušili noclehem na studentských kolejích ve Flensburgu poblíž německo-dánské hranice.  V tomto krásném hanzovním městě jsme strávili příjemný večer a pak už hurá posledních dvě stě kilometrů do Herningu!

Tamní výstava má dlouholetou tradici a pod názvem Landskuet jsou zde vystavována a hlavně popularizována všechna hospodářská zvířata a celý sektor živočišné výroby. Po celou dobu výstavy a na exkurzích po místních farmách se o nás starali pracovníci místního jerseyského svazu.
 


U všech plemen hospodářských zvířat byla k vidění velká spousta dětí a mládeže. Ti se aktivně podíleli na ošetřování, přípravě a předvádění zvířat. Mnoho dětí bylo také mezi návštěvníky a pro ně byl na výstavě připraven zvláštní a z mého pohledu bezvadný program.

Jerseyek zde bylo vystavováno přes sto padesát a soutěžily jak v individuálních soutěžích, tak i v oblíbených chovatelských skupinách. Zajímavé bylo sledovat dcery po býcích, které jsme používali v minulosti nebo používáme v současnosti při šlechtění Jerseyek u nás, jako jsou DJ Zuma, DJ Lix, DJ May, VJ Lure, VJ Link, DJ Hulk, VJ Husky, DJ Jason a další. Ve všech kategoriích se prezentovala zvířata konstitučně pevná, s fantastickými vemeny a končetinami.
 


V rámci exkurzí na farmách jsme navštívili tři výborné farmy s různými technologiemi chovu i různou chovatelskou filosofií. Asi nejvíc nás zaujala farma Erika Therkildsena, kterého už dobře známe, protože nám loni „pískal“ Národní šampionát Jerseyek v Brně. Na své farmě chová asi dvě stě dvacet krav v režimu ekologického hospodaření a dosahuje užitkovosti 7 200 kg mléka (6,2 % tuku a 4,2 % bílkoviny)! Pozoruhodné je, jak umě kombinuje dojení roboty a pastevní chov. Zvláště překvapivé pro nás bylo zjištění, že nejen on zapouští jalovice již ve věku deset až dvanáct měsíců. Ze všech zvířat na farmě vyzařovala velká pohoda. Závěrečná ochutnávka zmrzliny, kterou zde vyrábí, byla pomyslnou zlatou (a sladkou) tečkou za naší výpravou.

 


V rámci tohoto výjezdu jsme stihli navštívit chladivé Atlantské pobřeží, lemované velkými písčitými plážemi a dunami, i Baltské pobřeží s oblázkovými plážemi. I toto byla malebná podívaná.

Celkově náš odborný zájezd hodnotím, a bez pochyby nejen já, jako akci povedenou. Splnila svůj naučný účel a zároveň to bylo příjemné trávení několika málo dní v hezkém a inspirativním prostředí s příjemnými lidmi okolo. Velký dík za její přípravu a organizaci patří předsedkyni Svazu inženýrce Haně Roloffové.

Vítězka: prvotelka Stakkehave Cavalia Chanel
 

Rezervní šampionka
 

Tradiční záležitost - vodič vítězky je polit vodou z kyblíku.
 


 


 


 

Rarita - bílá Jerseyka na jedné z navštívených farem.
 


 

Naše výprava
 

Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu uspořádal na přelomu června a...

Vážení chovatelé a příznivci skotu Jersey a Brown Swiss,

přinášíme vám výsledky národních šampionátů, které se konaly v neděli 23. dubna 2023.

Chtěli bychom poděkovat všem divákům, kteří účastníky i organizátory podpořili osobně v pavilonu P nebo nás sledovali online, či chovatelům alespoň fandili a především děkujeme VŠEM chovatelům, kteří se výstavy zúčastnili a VŠEM, kteří se na přípravě podíleli, také děkujeme našim sponzorům za ochotu přispět nám finanční částkou!

 

Nedělní den patřil našim chovatelům

V. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT JERSEY A BROWN SWISS V BRNĚ

Národní šampionáty „barevných“ plemen jersey a brown swiss se uskuteční při Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně 2023 a to už popáté. Poprvé se šampionáty konaly v roce 2013, od té doby se Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, z.s., kam tato dvě plemena patří, této milé tradice drží.

Proč vlastně má smysl vystavovat krávy? Je to svátek. Je to krásná podívaná. Je to zkušenost. Příležitost nakoukat si fajnová zvířata a potkat se s novými a inspirativními nápady. Možnost podělit se o své zkušenosti a nasát nové. Potkat nové zajímavé lidi. A také „srovnat si oko“, což se velmi hodí nám všem, kteří chceme nejen krávy pro produkci mléka, ale také pro potěšení.

Judgem pátého ročníku národních šampionátů bude „velký chlap“ z Itálie, pan Massimo Capra. Kdo občas sledujete mezinárodní výstavy, nejspíš jste toto jméno už zaznamenali – je to jedna z největších osobností na mezinárodní scéně rozhodčích. Má zkušenosti i z těch nejvýznamnějších světových výstav na americkém kontinentu. Je pro nás poctou, že už podruhé přijal naše pozvání do ČR – poprvé tu byl v roce 2019 hodnotit Kralovickou zemědělskou výstavu, podruhé nás poctí svou návštěvou při NVHZ v dubnu tohoto roku.

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny příznivce barevných plemen, kvalitního mléka o vysokých složkách a všechny náročné chovatele dojného skotu, kteří se nespokojí s málem, do pavilonu P k předvadišti dojného skotu, kde se v neděli 23. dubna 2023 uskuteční Národní šampionát jerseyského skotu od 10.00 a v odpoledních hodinách od 13.30 Národní šampionát skotu brown swiss.

Na viděnou v Brně!

Za ČSCHMDPS, z.s.
Magdalena Zajíčková

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny příznivce barevných plemen, kvalitního mléka o...

Je vždy velkým zážitkem navštívit výstavu ve Švýcarsku. Zdejší chovatelé jsou opravdu nadšenci a svá zvířata opravdu milují. Swiss Expo je navíc národním šampionátem a tak i organizátoři mají vše nachystané do posledního detailu. Pro nás je to velkou inspirací pro pořádání našich výstav.

Radost z vyhlášení!
 

Celkově zde bylo prezentováno téměř sto zvířat ve věku od půl roku do dvanácti let. Hodnotil je, stejně jako jerseyky, Barclay Phoenix z Kanady, který je jedním z nejuznávanějších hodnotitelů dojných plemen na světě se zkušenostmi z tak prestižních akcí, jako jde WDE v Madisonu či Royal Winter Fair v Torontu.

Již při prohlídce stájí nás zaujalo, že snad více nežli polovina zvířat má v pozici otce Bloominga nebo Bivera. Je zjevné, že právě tato zvířata v chovech po stránce exteriéru dominují a jsem rád, že i u nás mají chovatelé možnost oba tyto býky využívat.

Vzhledem k tomu, že máme možnost srovnávat zvířata v různých zemích Evropy, tak je evidentní, že Švýcaři jsou výrazně napřed, zejména v utváření vemene a vyjádření mléčného typu. U starších krav byla patrná také fantastická tělesná stavba.

V dechberoucím finále, jehož atmosféru umocňovala podmanivá hudba a světelné efekty, nakonec zvítězila impozantní osmiletá AZ REARING JONGLEUR JOYA chovatele Beniho Schmida. Slzy radosti a spousty emocí po vyhlášení krásně dotvářely dojem z celé akce.
 

Šampionka Joya (vl.), rezervní šampionka Jana (uprostřed)
a kráva s nejlepším vemenem Priscilla (vpr.) s judgem

 

Opět jsme celou akci sledovali se zatajeným dechem a odnesli si řadu inspirací pro naše akce.

 • Šampionka: AZ Rearing Jongleur JOYA (JONGLEUR-ET x EROS-ET) à Schmid Beni, 6170 Schüpfheim
 • Rezervní šampionka: Bächeler’s BS Jolden JANA (JOLDEN-ET x DENVER-ET) à WTS-Genetics K. Willmann, 6122 Menznau
 • Kráva s nejlepším vemenem: GoldHill Calvin PRISCILLA (CALVIN-ET x JULEN-ET) à Schmid Beni, 6170 Schüpfheim

Šampionka Joya s vodičem

Ing. Petr Zajíček

Je vždy velkým zážitkem navštívit výstavu ve Švýcarsku. Zdejší chovatelé jsou opravdu...

Průměrné stádo krav na mléčné farmě ve Švýcarsku čítá přibližně dvacet až třicet kusů krav, jde tedy o farmy malé a čistě rodinného charakteru typicky spíše v extenzivnějším systému hospodaření, hlavně co do výživy. Asi 70% krav je krmeno jen zelenou pící, senem a senáží, jen přibližně zbylých 30% má v krmné dávce kukuřici. Typické je také krmení relativně více či méně chudé na jaderná krmiva – v těch nejintenzivnějších švýcarských chovech kráva dostává na vrcholu laktace do 6 kg jadrných krmiv, často ale i mnohem méně. Navíc většina krav v této hornaté zemi je trvale chována v nadmořských výškách nad 800 m.n.m. a dvacet procent populace krav i v daleko vyšších, přesahujících 1 200 m.n.m. I tím je dána průměrná celošvýcarská užitkovost krav jednotlivých plemen, která jen jako číslo na papíře nijak neoslní. Když si ale uvědomíme, za jakých podmínek jí krávy ve Švýcarsku dosahují, není vůbec nízká. Lze předpokládat, a dokazují to již i konkrétní zkušenosti z praxe, že v intenzivnějších podmínkách chovu při intenzivnější výživě švýcarské krávy dosahují vynikající dojivosti i složek.

Obecně se Švýcaři neženou za každou cenu za co nejvyšší dojivostí, prioritou je pro ně spíše selekce na dobré zdraví, plodnost a dlouhověkost při solidní dlouhodobě udržitelné užitkovosti krav. A protože mají rádi krávy pěkné i na pohled, selektují svá stáda i na solidní exteriér.

Zajímavým švýcarským produktem je i tzv. „ementálské mléko“. Jde o mléko z farem chovatelů, kteří se vůči mlékárně zavázali, že nebudou svým kravám zkrmovat fermentovaná krmiva a omezí se jen na zelenou píci, seno, úsušky pícnin a případně jadrná krmiva. Daní je nižší užitkovost, výhodou je však vyšší výkupní cena takového mléka, které pak slouží ke speciálním účelům ve výrobě.

Švýcaři mají své krávy rádi, což jim umožňuje rodinný charakter jejich farem. Mají k nim vztah nejen jako ke zdroji zpeněžitelné produkce, ale i ryze osobní.

Dle hesla „lépe jednou vidět, než desetkrát slyšet jsme se tedy na tuto akci vypravili. Co nás překvapilo, byla skutečnost, že se nachází prakticky v centru města. Areál výstaviště sestává ze tří gigantických hal, každá z nich navíc o dvou patrech, velkého podzemního parkoviště a dalších hal, které sloužily jako skladové prostory. To vše je vhodně zasazeno do běžné lausannské zástavby. Jedna z hal fungovala jako stáj - úvaziště pro krávy včetně kompletního zázemí pro jejich ošetřovatele, krmení, fiting, dojení. Ve druhé hale se nacházely zásoby krmiva, steliva a prostor pro odstavení dopravních prostředků pro přepravu krav. Třetí, pro nás nejdůležitější hala, měla uvnitř předvadiště s tribunami, prostor pro komerční stánky a občerstvení. Vzhledem k tomu, že venku mrzlo a sněžilo, bylo pro nás toto zázemí velice příznivé.

Na témže místě se tento rok konal již dvacátý ročník výstavy skotu, v prvních ročnících se ale vše odehrávalo v obřích stanech.
 

Podhorské město Lausanne na břehu Ženevského jezera.
 

Original Braunvieh (Original Brown Swiss)

Co do počtu šestým nejpočetnějším plemenm, které se na Swiss Expo mělo možnost prezentovat, je samozřejmě ORIGINAL BROWN SWISS. Typický představitel dvojstranné maso-mléčné užitkovosti. S plemenem Brown Swiss má dnes společné jen jméno, dnes už dávno není možné v rámci čistokrevné plemenitby přikřižovat jedno plemeno k druhému. Skalní příznivci a chovatelé Original Brown Swiss  si zakládají na čistokrevné plemenitbě a snaží se zlepšovat jejich dojivost při zachování příznivé masné užitkovostí. Jde o plemeno hrubé, velice odolné, přizpůsobivé, plodné a výjimečně dlouhověké. Je také velmi chodivé s kvalitními a zdravými končetinami, což jej činí vhodným do hornatých a členitých terénů. V KU je zapojeno asi 6000 krav s průměrnou mléčnou užitkovostí 6 130 kg mléka, 3,91 % tuku a 3,31 % bílkoviny. Průměrný standardizovaný denní přírůstek je 1 346 g denně. Jde o Švýcarskou genovou rezervu. Naprostá většina zvířat je rohatá a jsou tak efektní ozdobou vysokohorských pastvin a salaší.

Vítězkou přehlídky se stala prvotelka HAKON ALFA s denní dojivostí 27,5 l mléka. Její perfektní vemeno zaujalo judge natolik, že ji zároveň vyhlásil krávou s nejlepším vemenem. Vícešampionkou se stala AJA KILIAN LUANA.

Hrdost na toto národní plemeno se projevila při velice bouřlivém aplausu v stoje při vyhlášení vítězek.
 

Plemeno Original Brown Swiss se hodí do drsnějších podmínek Alp.
 

Brown Swiss

Relativně nejpočetnějším plemenem ve Švýcarsku je BROWN SWISS, které je v této krásné hornaté zemi doma. I na oblibě „Brownek“ je vidět, jak švýcarští chovatelé inklinují k tradicím. V současné době je v KU zapojeno 164 200 krav! Jde o zvířata intenzivně šlechtěna na mléčnou užitkovost, v čemž švýcarské „Brownky“ skutečně vynikají. Průměrně uzavírají normovanou laktaci na bezmála 7000 kg mléka, 4,06 % tuku a 3,38 % bílkoviny. Toto plemeno je zde tolik oblíbené i pro svou výbornou přizpůsobivost všem technologiím ustájení, dlouhověkost, dojivost a snadné telení. Dále je to velmi výhodný obsah vysoce kvalitní bílkoviny, která umožňuje dosahovat nadprůměrné výtěžnosti sýřeniny při mlékárenském zpracování.       

Opravdu veliká show se tak spustila v pátek ráno, kdy začala přehlídka „brownek“. Na tu jsme se moc těšili i my, protože toto plemeno si zaslouženě získává stále více obdivovatelů i mezi našimi chovateli, což nás velice těší.

Nelehkého úkolu posoudit bezmála dvě stovky zvířat ve čtrnácti kategoriích dle věku se ujal domácí judge pan Stefan WIDENER. Na emocích chovatelů bylo vidět, jak ohromnou prestiž má získání předního umístění již ve skupinách. Vyhlašování celkových šampionek pak byla opravdu velkolepá show doprovázená nejrůznějšími světelnými a zvukovými efekty, a dokonce i pyrotechnikou, a vyhecovanou diváckou kulisou. Je pravda, že Švýcarsko je dnes světovou jedničkou v prošlechtěnosti tohoto plemene na skvělý exteriér. Dokládají to právě úspěchy dcer švýcarských býků na nejprestižnějších světových výstavách, včetně WDE ve Wisconsinu. Osobně můžeme říci, že rozdíl mezi švýcarskými a rakouskými nebo německými „Brownkami“ je patrný, zejména v utváření vemen a kapacitě zvířat. Potěšením byly i úspěchy dcer býka BLOOMINGa, který je také využíván chovateli v České republice.

                Po pětihodinovém maratonu předvádění se nakonec šampionkou plemene stala dcera Jongleura Scheniback’s JAQUELINE. Vícešampionkou se stala kráva s téže farmy COLECTION CORELLA, která má za sedm laktací nadojeno průměrně 11 995 kg mléka, 4,19% tuku a 3,48% bílkoviny za 305 dní!
 

Scheniback's Jaqueline, šampionka plemene Brown Swiss.
 

Krávou s nejlepším vemenem byla vyhlášena devítiletá PLANTAHOF’S ZEUS PALMA s maximální užitkovostí 14 138 kg mléka za normovanou laktaci.
 

Kráva s nejlepším vemenem plemene Brown Swiss Zeus Palma.

Skvělá atmosféra prosycená chovatelstvím a láskou ke kravám byla cítit po všechny dny výstavy a tak můžeme návštěvu této akce doporučit každému opravdovému chovateli.
 

Rezervní šampionka plemene Brown Swiss Colection Corella
s krávou s nejlepším vemenem Zeus Palmou.

Ing. Petr Zajíček & Bc. Magdalena Bartáková

Skvělá atmosféra prosycená chovatelstvím a láskou ke kravám byla cítit po všechny dny...

Swiss Expo 2020 v Ženevě pro nás bylo fantastickým zážitkem. Soutěžilo osm plemen a přihlášených bylo bezmála 1400 zvířat ze Švýcarska, Itálie, Španělska, Německa, Francie, Lucemburska a Rakouska.

Přestože naším hlavním cílem návštěvy byly šampionáty holštýnského plemene, nenechali jsme si ujít ani přehlídku plemene jersey.  Rozhodčím pro tento šampionát byl vybrán Joel LEPAGE z Kanady. I přes menší počet diváků zde panovala dokonalá atmosféra, která byla umocněna konáním v pozdních večerních hodinách.
 


Jalovice byly předvedeny celkem v pěti kategoriích. Již při předvedení první skupiny nejmladších jalovic jsme si vybrali svou oblíbenkyni, fantastickou ROSIE ET, která dokázala konkurovat i mnohem starším jalovicím. Umístila se na prvním místě ve své skupině a nakonec se stala rezervní šampionkou. Vítězkou mezi jalovicemi se stala Du Bon Vent On T Aime.

Po jalovicích byly předvedeny mladé krávy ve dvou početných skupinách, překvapila nás především kondice a rámec předváděných jerseyek. To nejlepší však přišlo nakonec a do předvadiště vstoupila skupina nejstarších krav. Z počátku poloprázdné tribuny se zaplnily a přišlo napínavé finále. Titul šampionky obhájila Suprême May POMME D'API, která si rovněž odnesla cenu za nejlepší vemeno.

Milan Mikšovský (1. ZAS Chorušice)
 

Šampionka

Suprême May POMME D'API DJ 

DJ May x Belmont
Vicešampionka Bül-R Oliver-P MELODIE Oliver-P x Eclipes-ET P
Nejlepší vemeno Suprême May POMME D'AP DJ May x Belmont

Přehlídku plemene Jersey jsme si nenechali ujít, i přes menší počet diváků zde panovala...

Je to zase nová zkušenost pro chovatele, kteří si tak mohou zkusit poměřit výsledky své práce se světovou konkurencí. Je pravda, že fyzicky by se na jedné výstavě jen obtížně mohly potkat krávy z Jižní Ameriky, Kanady a Evropy.

Na stránkách online výstavy naleznete po kliknutí na plemeno a kategorii jednotlivá zvířata ve výsledném pořadí, jejich fotografie a videa krav v pohybu. Dále je na téže stránce modul s videy jednotlivých rozhodčích, kteří v nich komentují jednotlivá zvířata a zdůvodňují svá rozhodnutí. Níže také naleznete kompletní soupis výsledků dle plemen a kategorií.

Po shlédnutí zvířat a výsledků jsme konstatovali, že patrný rozdíl mezi českými vystavovateli a těmi vítěznými byl hlavně v úrovni přípravy zvířat. A nemyslím tím fitting, ale zejména tu "vyvoděnost" krav, klid a ladnost, s jakou se předvedly. Věřím, že když se nám podaří krávy psychicky ještě lépe připravit, můžeme být už konkurencí, která bude útočit na přední příčky žebříčků.

Překvapilo nás, že účast nebyla podle všeho nijak vysoká. Velká část kategorií (možná i proto, že jich bylo velmi mnoho) zůstala dokonce zcela neobsazená. Je v tom pohodlnost nebo nedůvěra chovatelů? Těžko říci, ale z toho mála evropských účastníků se Česká republika ukázala jako iniciativní partner!

JERSEY

V kategorii těch nejmladších Winter Heifer Calf se účastnily dvě jerseyky z ČR, konkétně z chovu pana Petra Zajíčka. Šlo o polosestry Inplem Jiggy Champagne P, která se umístila ve své kategorii na pěkném druhém místě, a Inplem Jiggy Diana. Obě jalovičky mají též stanovené genomické plemenné hodnoty v USA, Champagne P má velice solidních 104 bodů JPI a NM$ 383, jalovička Diana má aktuálně JPI 119 a NM$ 410 bodů, což ji činí dosud nejlépe hodnocenou zástupkyni svého plemene v ČR.
Inplem Oliver Cherry P v kategorii dvouletých krav důstojně reprezentovala také českého chovatele Petra Zajíčka.
 

BROWN SWISS

Ani zástupkyní plemene Brown Swiss nebylo mnoho, ačkoliv jde o jedno z nejfrekventovanějších plemen nejen v USA. Českou republiku reprezentovala jako jediná jalovička Mirin Stázka paní Ingrid Štěpánové z Farmy Mirin. Ve své skupině obsadila 1. příčku a nakonec získala titul rezervní šampionky v kategorii jalovic!
 


Za firmu Inplem, která chovatelům pomáhala s účastí an STyle WDC, všem děkujeme za účast a gratulujeme k důstojné reprezentaci. Jsme rádi, že jste se do toho pustili spolu s námi, je to zase nová a zajímavá zkušenost, která nás může posunout jedině kupředu.

                                   Ing. Magdalena Zajíčková, INPLEM s.r.o.

Je to zase nová zkušenost pro chovatele, kteří si tak mohou zkusit poměřit výsledky své...

Společné foto na farmě Hyes (FR)
 

Náš odborný zájezd začal ve Francii návštěvou farmy Gaec Farme Jerseys, která je v majetku rodiny Hyson. Tato rodina farmu zakoupila v roce 1993 a chovateli původně holštýnky. Když se pak ale na výstavě v Paříži blíže seznámili s plemenem Jersey, rozhodli se pro změnu a tak si v roce 2001 dovezli své první dvě jalovice z Dánska. Obměna pokračovala a poslední holštýnka se ve stádě nacházela naposledy v roce 2010. V současné době chovají 100 jerseyek s průměrnou užitkovostí 6 292 kg mléka (T 5,36%, B 3,86%, PSB 183). Ve šlechtění se zaměřují především na exteriér, zdraví vemene a končetin a vyšší obsah mléčných složek. Rodina Hyson patří také mezi nadšené vystavovatele svých zvířat – naposledy se úžasně prezentovali na výstavě Swiss Expo Lausanne 2018, kde vyhráli vše, co se dalo.
 

Foto se šampionkou


Nejvíce nás zaujala rodinná farma Perchardů. Farma se specializuje na produkci mléka a jeho zpracování a produkci uzenářských specialit. V rostlinné výrobě se zaměřují na krmné plodiny (kukuřice a jílek), květiny a všudypřítomné brambory, které jsou na většině farem také součástí krmné dávky. Perchardovi zde chovají 290 krav s průměrnou užitkovostí 6 500 kg mléka (T 5,9 %, B 3,9 %).

Na všech chovech byla vynikající kvalita mléka a PSB nepřesahoval 110. Realzační cena mléka se v červnu 2018 pohybovala okolo 14 Kč.

Na pozvání místního jerseyského svazu se naše česká výprava zúčastnila také tradiční chovatelské výstavy, která se zde koná vždy na jaře a na podzim a pořádá ji již tradičně Royal Jersey Agricultural and Herticultural Society. Probíhala na louce v areálu mlékárny a WJCB. Celé dopoledne silně pršelo, ale chovatelům ani organizátorům to příliš nevadilo. Prostě jen předváděli v předem připravených pláštěnkách a holinkách. Po poledni se rozjasnilo, všichni odložili pršipláště a předváděli pěkně v bílých košilích a kravatách. Úžasné bylo sledovat, jak si to všichni užívali s vědomím, že jde opravdu o slavnostní společenskou událost. Nad celou výstavou má záštitu sama britská královna Alžběta II., která ji osobně několikrát navštívila. Celkem zde bylo předvedeno 65 krav a 50 jalovic. Hodnotitel James Evans z Walesu pak určil vítězku – Trinity Perfekt Skipy z Trinity Manor Farm. V doprovodném programu jsme dále mohli vidět soutěž o nejlepší bramboru, salát a dort ostrova.

Celý ostrov Jersey a jeho atmosféra na nás nesmírně zapůsobily. Je zde celoročně příjemné klima, spousta zeleně a květů. Hlavně jsou tu ale neuvěřitelně milí, vstřícní, ohleduplní a přátelští lidé a nádherné a ušlechtilé krávy.

Ing. David Richter,
člen výboru ČSCHMDPS


Český svaz chovatelů málopočetných dojených plemen skotu, z.s. uspořádal pro své členy tematický zájezd do kolébky chovu jerseyek na stejnojmenný ostrov. Zvolili jsme společnou cestu mikrobusem, což bylo vzhledem ke vzdálenosti (asi 1 300 km) náročné, ale umožňovalo nám značnou časovou a prostorovou flexibilitu. Mohli jsme tedy po cestě nevštívit jednoho z nejlepších chovatelů jerseyek ve Francii, ale také fascinující opatství Mont-Saint-Michel na Normandském pobřeží. neméně zajímavá byla i prohlídka starobylého přístavního města Saint Malo, ze kterého jsme přejížděli trajektem na ostrov Jersey. Na cestu se nás společně vydalo 10 účastníků – mezi námi chovatelé, plemenáři a jeden veterinář.

Jersey je největší a nejjižnější ostrov Normandského souostroví a zaujímá plochu asi 116 km2a žije zde přibližně 87 000 obyvatel. Jersey spolu s nedalekými neobývanými skupinami ostrůvů Minquiers a Écréhous tvoří závislé území britské koruny, oficiálně nesoucí jméno Bailiwick of Jersey (Rychtářštví Jersey). Zachovává si však značnou míru vlastní autonomie – má vlastní vlajku, měnu, nezávislou ekonomiku apod. Hlavní oporou hospodářství představují finanční služby a bankovní sektor, turistika a některá tradiční zemědělská odvětví – pěstování brambor, pěstování květin a chov Jerseyského skotu.

 


Další den jsme pokračovali přesunem na vlastní ostrov Jersey, který byl hlavním cílem naší cesty. Na ostrově je chováno odhadem asi 5 000 krav tohoto plemene. Nejde vždy o malé farmičky, jak by se člověk mohl domnívat – je zde přinejmenším pět farem se stavem asi 250 kusů skotu. Farmáři obvykle hospodaří na asi 100 ha půdy a specializují se kromě chovu dobytka na pěstování brambor. Bohužel i zde je patrný trend klesajících stavů dojených krav.

Již 150 let je uzákoněn zákaz dovozu jakéhokoliv skotu na ostrov. Teprve od roku 2009 je možno importovat sperma čistokrevných jerseyských plemeníků z celého světa, především je využívána dánská a americká genetika, u jalovic se využívá především přirozené plemenitby. Dále je nyní již povolen import masných býků pro užitkové křížení.

Na Jersey v současné době působí mlékárny koncernu Jersey Dairy, které zpracovávají většinu z 5 milionů tun místního mléka – na cheddar, jogurty a především prémiovou zmrzlinu z jerseyské smetany.

Naše skupina měla možnost navštívit na Jersey celkem 4 farmy s průměrným stavem 200 ks krav. Farmy se lišily především v používané genetice, ale z hlediska technologie a managementu stáda jsou si podobné. Krávy jsou ustájeny ve světlých a vzdušných stájích. Důležitou součástí krmné dávky a welfare zvířat kvalitní a dobře udržované pastviny. Naši hostitelé z místní jerseyské asociace nám perfektně připravili podrobné údaje o každé krávě chované na všech farmách a tak jsme při zhlédnutí jakéhokoliv zvířete měli ihned k dispozici údaje o jeho původu, užitkovosti a hodnocení exteriéru. Byla to opravdu živá učebnice pro každého příznivce tohoto krásného plemene.
 

Český svaz chovatelů málopočetných dojených plemen skotu, z.s. uspořádal pro své členy...

Vážení chovatelé,

i letos ČSCHMDPS, z.s. pořádá při Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně své vlastní šampionáty plemen, jejichž šlechtěním se společně zabýváme.

Rádi bychom vás, kteří máte potenciál účastnit se se svými zvířaty, pozvali k aktivní účasti a znovu vyzdvihli význam a prestiž výstavnictví skotu. Zejména pokud máte chuť a zájem šlechtit opravdu parádní krávy, kterými je radost pochlubit se, tak pro vás každá účast je přínosem, neboť vám zprostředkuje nové zkušenosti, možnost potkat se s inspirativními přístupy v chovu a „nakoukat“ si jiná zvířata.

Vlastní výstavy „barevných plemen“ jersey a brown swiss se uskuteční v neděli 23.4. dopoledne, resp. odpoledne. Jde o atraktivní čas, kdy lze předpokládat i širokou účast z řad odborné i neodborné veřejnosti. Předpokládáme kategorie děti a telata (J, V), jalovic (V), prvotelek (J, V), druhotelek (J, V) a starších krav (J, V). Kategorie mohou ale být upraveny dle skutečného zájmu vystavovatelů.

Judgem bude Massimo Capra – „velký chlap“ z Itálie. Kdo občas sledujete mezinárodní výstavy, nejspíš jste toto jméno už zaznamenali – je to jedna z největších osobností na mezinárodní scéně rozhodčích, který má zkušenosti i z těch nejvýznamnějších světových výstav na americkém kontinentu. Je pro nás poctou, že už podruhé přijal naše pozvání do ČR – poprvé tu byl v roce 2019 hodnotit Kralovickou zemědělskou výstavu (viz příloha), podruhé nás poctí svou návštěvou při NVHZ v dubnu tohoto roku.

Současně den před vlastními šampionáty plemen proběhnou v sobotu 22.4. celý den soutěže dětí a telátek, resp. juniorů a jalovic v předvádění. Hlásit se mohou děti a mládež max. do 25 let. Pokud máte doma nebo v okolí malého/mladého nadšeného chovatele, zveme i je k účasti do dětských/juniorských soutěží. Těchto soutěží se lze účastnit s teletem/jalovičkou jakéhokoliv plemene. Smyslem není hodnotit vlastní zvířata, ale práci mladých vodičů s nimi. Pokud ale děti budou předvádět plemennou jerseyku nebo brown swissku, mohou se s ní účastnit také nedělního šampionátu.

Součástí NVHZ budou též každodenní ukázky plemen s cílem jejich popularizace, což se týká všech tří plemen, které ČSCHMDPS, z.s. zašťiťuje. Budeme tedy rádi, když budeme moci prezentovat na místě též tyrolský šedý skot.

Pokud o účasti uvažujete, je potřeba co nejdříve kontaktovat Petra Zajíčka a domluvit se co a jak a kdy, případně můžete předběžný zájem vyjádřit vyplněním tohoto formuláře, ozveme se vám následně zpět. Poradíme též s výběrem vhodného zvířete a můžeme pomoci s přípravou – ať už jde o instruktáž vodění, mytí, stříhání... Především je ale potřeba co nejdříve začít s vybraným zvířetem pracovat – chodit, chodit, chodit. Je evidentní, že ta nejlepší zvířata, která vyhrávají mezinárodní soutěže, jsou často připravena lépe spíše psychicky, než fyzicky. Je tedy třeba filmovat do soutěže nejen krávu kvalitní, ale také opravdu dobře vychozenou, protože jedině tak se dokáže předvést uvolněně, elegantně, zkrátka dokáže „prodat“ svoje kvality.

Další zajímavostí této výstavy je AUKCE ve středu 26.4., do které můžete hlásit buď přímo účastnice výstavy, které zde mohou být prodány, nebo embrya z nich či jejich blízkých příbuzných.

Přikládám informaci o termínu přepravy: Obecně návoz zvířat proběhne v pátek 21.4. Výstava trvá až do 26.4., kdy se budou zvířata zase odvážet. Je ale možné, že řadu zvířat budeme posílat domů postupně dříve, zejména ty, které by byly s prostředí výstaviště výrazněji nervózní. Dopravu platí ČMSCH.

Dále naleznete veterinární podmínky: Součástí je vyšetření krve účastnících se zvířat, toto platí ČMSCH.

Děkuji za vaši pozornost, pokud jste dočetli až sem :-) a těšíme se na všechny aktivní vystavovatele!

Magdalena Zajíčková

 

Rádi bychom vás, kteří máte potenciál účastnit se se svými zvířaty, pozvali k aktivní...

Úroveň chovů plemen jersey a brown swiss v ČR rychle roste a tak se začínají objevovat zvířata, která naplňují svůj genetický potenciál a ukazují nám své až neuvěřitelné produkční schopnosti.

Pěknou ukázkou jsou zvířata z 1. zemědělské a.s. Chorušice, kde je menší počet jerseyek a brownek chován společně s holštýnkami. V poslední době mě zaujaly následující dvě prvotelky:

CZ 500801 921 CHORUSIC JANKO CANA 5

Jde také o prvotelku otelenou 25. července 2020, která má průměrný denní nádoj 55 kg mléka s denním maximem dokonce 68 kg! Porodila hezkou jalovičku Chorusic JIggy Cana 6. Její matkou je národní šampionka plemene pro rok 2015 Chorusic May Cana. V této plemenici se krásně snoubí vysoká produkce a kvalitní exteriér.
 

CZ 500760 921 CHORUSIC BLOOMING LAVAGULINA 3


 

Tato prvotelka se otelila 7. července 2020 a od té doby dojí průměrně 62 kg mléka denně, přičemž její denní maximum je více než 80 kg! Porodila krásnou jalovičku Chorusic Victor Lavagulina 5 P, která je navíc geneticky bezrohá a je jistě velkým příslibem do budoucna.


Ing. Petr Zajíček

Úroveň chovů plemen jersey a brown swiss v ČR rychle roste a tak se začínají objevovat...

Ještě před několika lety bylo úspěchem, když se při větších výstavách podařilo vystavit několik zvířat jersey jako ukázku plemene. A nyní se nám podařilo uspořádat již třetí ročník Národního šampionátu s účastí dvaceti pěti výtečných krav od jedenácti chovatelů! Nárůst počtu a kvality zvířat kopíruje navyšování počtu zvířat v plemenné knize, jejich úrovně i enormní nárůst zajmu dalších chovatelů.

Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, z.s. (ČSCHMDPS), který je pověřen vedením plemenné knihy jerseyského skotu, provádí též lineární popis a hodnocení krav, výběry býků do plemenitby, zajišťuje poradenskou činnost pro chovatele, organizuje odborné zájezdy do zahraničí a pořádá přehlídky a výstavy jerseyského skotu. To vše provádí pod mezinárodně zavedenou značkou Bohemia Jersey, o jejíž činnosti se můžete dozvědět více na webových stránkách www.jersey.cz

Jerseyky jako první z prvních v ringu

Výstava se uskutečnila v rámci NVHZ 2019 na brněnském výstavišti. Připadla nám čest celou výstavu na předvadišti dojeného skotu otevírat. Tato situace nás naplňovala obavami, zdali stihneme zvířata po přepravě na místo řádně připravit k předvedení a také zdali nám přijdou diváci v dostatečném počtu. Díky velkému úsilí chovatelů, ošetřovatelů i fittérů se nám vše podařilo včas a výtečně nachystat. Zaplněné tribuny byly dalším příjemným bodem přehlídky – návštěvnost našeho šampionátu plemene jersey byla ze všech dojených plemen nejvyšší!

K hodnocení šampionátu byl přizván pan Olivier Bulot, uznávaný mezinárodní judge a také prezident svazu chovatelů jerseyského skotu ve Francii. Překladu se ujala „čestná předsedkyně“ našeho Svazu Ing. Hana Roloffová a funkci „ringmastera“ zastala úřadující předsedkyně Ing. Ingrid Štěpánová. Díky vysoké odbornosti judge, prefektní organizaci předvádění a dobré zvukové kulise a komentování nechyběla přehlídce důstojnost, elegance a šmrnc. Podařilo se nám připravit opravdovou „show“, která udržela přítomné diváky na tirbunách po celou dobu svého průběhu a snesla mezinárodní srovnání.

Klání v kategorii „dítě a tele“

Celou soutěžní přehlídku začínaly děti s telátky. Děti se snažíme zapojovat do podobných akcí pravidelně, abychom u nich podporovali utváření správného vztahu ke zvířatům a farmaření celkově. Nejmladší vodičkou byla teprve 4,5 roku „stará“ Natálka Neradová z farmy Loudy s.r.o. Seletice. V konečném pořadí však triumfovala jako nejlepší vodička Anička Novotná ze ŠZP Lány ČZU. Nejlepší jalovičku LanyChelsey (po dánském býkovi VJ Janko) nám pak předvedla Lucka Viedemannová z téhož podniku. Obě děvčata tak předznamenaly obrovský úspěch ŠZP Lány ČZU, který měl nastat později toho dne.

Soutěž prvotelek

Mezi velmi vyrovnanými prvotelkami dominovaly dvě polosestry po americkém býkovi Critic-P, opět obě ze ŠZP Lány ČZU, středisko Požáry. Na třetím místě se umístila dcera býka Dimension z 1. zemědělské a.s. Chorušice, která byla krávou s nejvyšší mléčnou užitkovostí - na vrcholu laktace produkovala denně 45 kg mléka a normovanou laktaci by dle předpokladů měla uzavřít s 9 000 kg mléka, T 5,6 %, B 4,05 %!

Kromě tradičních vystavovatelů se v této kategorii ukázali nováčci ze ZD Sloupnice, ZF Rolnička Lipanovice a Tomáš Rindoš. Věřím, že první nabyté zkušenosti zúročí na dalších akcích a účast pro ně byla inspirativní a motivační zároveň.

Starší krávy a hattrick ŠZP Lány, ČZU

Poslední kategorií byly starší plemenice, kde se předvedlo osm úžasných krav. Zajímavostí této kategorie byla účast Josefa Němce ze Zábeštní Lhoty, který byl dlouhá léta výtečným chovatelem a aktivním vystavovatelem holštýnek. Před několika lety však krávy musely ustoupit stavbě penzionu a restauraci, avšak jeho srdce zjevně zůstalo kravám věrné a vztah, který má s jerseykou Miluškou své vnučky Dominiky Takáčové, je toho jasným důkazem.

Vítězkou této kategorie se stala Lany Melisandra ze ŠZP Lány ČZU, středisko Požáry. Její jméno bychom si měli zapamatovat, protože právě ona se posléze za fantastického potlesku tribun stala třetí národní šampionkou plemene jersey!

Olivier Bulot hodnotil zvířata jako špičkové představitelky plemene, které by uspěly i na jakékoliv jiné výstavě v Evropě. Zatím se sice se zvířaty do zahraničí nechystáme, ale v září „přijede Evropa k nám“ – pořádáme totiž v Praze zasedání World Jersey Cattle Bureau. V termínu 20. - 23. 9. 2019 tak v Čechách budou přítomni ti nejúspěšnější chovatelé jerseyek z celé Evropy a budeme jim moci ukázat naše nejlepší chovy, zvířata i krásy naší vlasti.

Poděkování všem, kdo pomohli

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou veřejně poděkoval Ing. Jaromíru Vlčkovi, který se postaral o výcvik zvířat, péči o ně na výstavě, a hlavně o výcvik a organizaci studentů. Práce studentů VOŠ a SZeŠ Benešov byla také úžasná. Tradičně výtečný fitting předvedl Fitting Team Inplem pod vedením Ing. Jana Macháčka. Bez těchto lidí a všemožné pomoci chovatelů by náš šampionát nebyl tím, čím je: VÝKLADNÍ SKŘÍNÍ ČESKÝCH CHOVATELŮ JERSEY.

Ing. Petr Zajíček, šlechtitel ČSCHMDPS z.s. „Bohemia Jersey“

 

Výstava se uskutečnila v rámci NVHZ 2019 na brněnském výstavišti. Připadla nám čest celou...

 

Mladí nadšenci pro chov a výstavnictví dojeného skotu se sešli v týdnu od 31.7. do 3.8. v areálu Střední školy zemědělské a veterinární v Dolním Třešňovci u Lanškouna. Organizačně se na akci podílel Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu, Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu a SŠZe a V Lanškoun. Záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického kraje Mertin Netolický a velkou podporou a povzbuzením byla i milá a neformální osobní návštěva nového ministra zemědělské pana Marka Výborného.

Prázdninová volba juniorů

Ačkoliv byly prázdniny a mnozí náctiletí si mohli vybrat, jak trávit volno, dvacet juniorů ve věku 13 až 25 let si zvolilo junior kemp se zaměřením na dojný skot a dalších dvacet pět juniorů se rozhodlo strávit čtyři dny prací s kombinovanými plemeny skotu. Všichni tito mladí lidé projevovali velký zájem učit se a trénovat všechny možné dovednosti a to s velkým nasazením a nebývalou disciplínou, a tak vše běželo jako na drátkách. Velkým přínosem byla i účast pana Elia Noci z italské plemenářské společnosti Inseme, který velmi podrobně a názorně předvedl vše okolo přípravy zvířat na výstavy a jejich předvádění v ringu. Juniorům a vůbec celému kempu dokázal přinést nejen dobrou náladu, ale také spoustu zajímavých a nových informací.

 


Doprovodné odborné přednášky

Bez zajímavostí rozhodně nebyly ani přednáška MVDr Bečváře o nemocích a správné úpravě paznehtů, příspěvek Vladimíra Novotného o odchovu telat nebo přednáška o lineárním popisu a hodnocení exteriéru plemenic (L. Vondrášek a P. Zajíček). Přínosná a inspirativní byla také návštěva moderních progresivních stájí ZD Sloupnice, jednoho z nejlepších chovů v České republice.

 


Show mladých chovatelů

Po celou dobu kempu byli junioři hodnoceni ve všech činnostech, které dělali, a na závěr byli oceněni ti nejlepší z nich. Proslední den pak proběhla soutěž v předvádění skotu ve formě malé show.

V první kategorii se "na bednu" probojovali jako první Daniela Martínková, druhá skončila Barbora Malá a třetí skončil Dominik Jan Bárta. Ve druhé kategorii zabodovala jako vítězka Vanda Keřková, druhé místo obsadil Andrej Čabák, třetí místo patřilo Kristýně Čmielové.
 


Optimistické vyhlídky

Zájem a nadšení juniorů mě naplnilo velkým optimismem směrem k budoucnosti chovu dojného skotu u nás a věřím, že se se spoustou s nich budeme v blízké budoucnosti potkávat v našem krásném oboru.

Rád bych na tomto místě ještě jmenovitě poděkoval lidem, kteří se lvím podílem podíleli na přípravě a průběhu akce, která byla jednoduše skvělá a výborně připravená. Jsou to Tereza Dodávková, Soňa Jelínková, Hana Vlčková, Michaela Plotová, Lucie Hrdličková a David Hruška.

Za ČSCHMDPS, z.s.,
Petr Zajíček

Kompletní fotogalerie k nahlédnutí zde.

Mladí nadšenci pro chov a výstavnictví dojeného skotu se sešli v týdnu od 31.7. do 3.8. v...

V polovině ledna 2016 jsme se vypravili na základě četných doporučení a pozvání do Švýcarského Lausanne, kde se toho času konala velkolepá chovatelská akce – Swiss Expo 2016, výstava skotu místních původních plemen konaná ve dnech 14. – 16. ledna. Z programu jsme předem věděli, že první dva dny výstavy jsou věnovány z pohledu českého chovatele plemenům menšího nebo dokonce nepatrného významu. Byť většina z nich v Čechách nemá početnou základnu, byli jsme i tak zvědaví na tato typická švýcarská plemena, která jsou pýchou místních chovatelů, a kteří jsou každým coulem sympatičtí tradicionalisté a patrioti. Nechtěli jsme si nechat ujít ani tyto slavnostní přehlídky nám jinak někdy málo známých plemen. I to totiž nakonec byla show líbivá, inspirativní i poučná zároveň. Celkem na programu celé několikadenní výstavy byly přehlídky a hodnocení jalovic a krav sedmi plemen: Brown Swiss, Red Hostein, Holstein, Swiss Fleckvieh, Simmental, Original Brown Swiss a Jersey.

Ve Švýcarsku je chováno přibližně šest tisíc jerseyek a jejich počet a obliba každoročně stoupá. Většinou jsou však chovány spolu s kravami jiných plemen pro vylepšení výsledných složek dodávek mléka. Místní národní výstava Jerseyek proběhla také v rámci Swiss Expo v Lausanne ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách. Posuzování se ujal domácí rozhodčí pan ROGER FROSSARD. Ve tříhodinovém maratonu se prezentovalo na šedesát krásných zvířat ve věku od šesti měsíců do osmnácti let.

Podle rodokmenů předváděných krav je patrné, že zdejší chovatelé kombinují především býky s Dánska, USA a Kanady. V pozicích otců se z býků, kteří jsou využíváni i u nás, objevovali DJ LIX, DJ MAY, DJ ZUMA, LEGAL, PAT a LEGACY.

Prestiž soutěže byla patrná i z toho, že i přes pokročilou večerní hodinu byla velice výrazná divácká kulisa a emoce vodičů vítězných krav byly skutečně silné.

Krávou s nejlepším vemenem se stala Fantom ISLANDE a zajímavostí je, že vícešampionkou se stala její dcera LEGACY KALOUA. Tyto dvě krávy si také rozdělily tituly první a druhé vícešampionky výstavy. Pouze dcera u nás velmi populárního DJ MAY – ERLLGEN MAY MIA jim překazila absolutní triumf a stala se grandšampionkou celé show plemene Jersey. 

Ing. Petr Zajíček, Magdalena Bartáková

Velkolepá chovatelská akce – Swiss Expo 2016 v Lausanne, Švýcarsko

Druhým nejrozšířenějším plemenem je v Kanadě Jersey. Je zde chováno cca 40 tisíc krav, z toho 15 tisíc registrovaných v plemenné knize. Dosahují průměrné užitkovosti 6672kg mléka, 5,6% tuku a 3,8% bílkoviny. Počet zvířat každoročně narůstá. Jerseyky jsou chovány ve specializovaných stájích, ale stále více jich je chováno také mezi holštýnkami, kde bez problémů zvládají konkurenční boj s dvojnásobnými kolegyněmi. Na výstavě bylo předvedeno 264 jerseyek, což je mimochodem více, nežli je v ČR registrováno krav tohoto plemene v PK.

Na výstavě se zvířata předváděla ve skupinách podle věku. Nejmladší jalovičky měly 6 měsíců a nejstarší krávy měly přes 8 let. Všechny zvířata byla perfektně připravena po stránce psychické i estetické. Mezinárodní rozhodčí Barclay Phoenix svoji práci zvládal bezchybně a tak řadil početné skupiny plemenic v jednotlivých kruzích do konečného pořadí. Majorita zvířat byla z kanadských států Ontario a Quebec, ale byli zde i chovatelé ze států New York, Pensylvania, Illinois, Wisconsin, Indiana, Ohio, Connecticut a Západní Virginie patřících k USA. Někteří chovatelé to sem měli i 2000 km a přesto neváhali přijet. Před měsícem se kanadským chovatelům podařilo zvítězit na WDE ve Wisconsinu a nyní jim to američtí kolegové vrátili. Celkovou vítězkou se stala PAGE-CREST EXCITATION KARLIE z farmy ARETHUSA v Connecticutu. Tato kráva na třetí laktaci je opravdu dokonalou představitelkou plemene, i když musím říci, že snad žádná z předváděných krav by mi nevadila v mém stádečku. Podařilo se nám zde navázat kontakty s řadou špičkových chovatelů a s čelními představiteli chovatelských svazů z Kanady, USA a Brazilie. Vzhledem k zájmu některých českých chovatelů jsme také prohlédli některá zvířata jako dárkyně embryí vhodných pro import do ČR.

Ing. Petr Zajíček

GRAND ŠAMPIÓNKA JE VYBÍRÁNA NAPŘÍČ 5 PLEMEN - HOLŠTÝN, RED HOLŠTÝN, AYRSHIRE, JERSEY A...

Po dvou letech jsme navšívili tuto prestižní přehlídku jerseyek, která je otevřeným mezinárodním švýcarským šampionátem.

Na výstavě je patrný trend růstu poštu i kvality zvířat, ale také diváckého zájmu. Tradičně je pořádána druhý čtvrtek nového roku, který letos připadl na 11.1. se začátkem ve 20h. Vzhledem k počtu 65 vystavovaných zvířat se pak vyvrcholení uskutečnilo až okolo 23h a po celou dobu byla hala plná návštěvníků.

Hodnocení se ujal judge z Kanady Barclay Phoenix a svou práci dělal přesně, přehledně a s nonšalancí. Kromě domácích chovatelů zde představili svá zvířata chovatelé z Francie, Rakouska, Itálie, Německa a Dánska. Rodokmeny zvířat byly velice pestré, ale mile nás překvapila četnost a následně i úspěčnost dcer býka Oliver-P, kterého také hojně využíváme, ale také dcery Lixe, Lureho, Maye a Zumy.

Nejlepší jalovice přivezli chovatelé z Rakouska a po zásluze tak získali titul šampionky i vicešampionky.
 

Šampionka Jewel (vl.) a rezervní šampionka Hosiris (vpr.)
 

Kategorii krav i krav s nejlepšími vemeny opanovaly krávy špičkového francouzského chovatele až z daleké Normandie Eael Hysou Voilot. Šampionkou a zárověň krávou s nejlepším vemenem se stala šestiletá JEWEL (Valentino x Q Zik). Pomyslné druhé místo v obou kategoriích brala nejstarší kráva celé výstavy jedenáctiletá HOSIRIS (Belmont x DJ Rissel). Obě tyto krávy jsou fantastickými představitelkami tohoto úžasného plemene.
 

Šampionka a kráva s nejlepším vemenem Jewel

Organizátoři dokázali opět připravit úžasnou atmosféru díky promyšlenému osvětlení, hudbě i organizaci akce.

Tak, jako vždy, jsme i nyní měli co učit jak v organizaci, tak v přípravě zvířat.

Ing. Petr Zajíček

Organizátoři dokázali opět připravit úžasnou atmosféru díky promyšlenému osvětlení,...

Šampionkou výstavy se stala zasloužilá ASTRID (VASAL)

Ve dnech 5. – 7. února 2016 uspořádal ČSCHMDPS ve spolupráci s firmou INPLEM s.r.o. zájezd do Itálie. Zúčastnilo se jej celkem dvanáct chovatelů a příznivců plemene Brown Swiss, jehož obliba v ČR v posledních letech stoupá.

Naším hlavním cílem byla návštěva již 48. ročníku Národní výstavy Brownek ve Veroně. Výstava je pořádána v rámci velké všeobecně zemědělské výstavy „FIERAGRICOLA“, která každoročně přiláká až 150 tisíc návštěvníků. Na výstavišti je možno vidět vše, co se zemědělství týče: techniku, technologie, osiva, výživáře, plemenáře atd. Nejvíce však rozhodně táhly expozice zvířat, protože kromě výstavy Brownek zde byla i 15. Otevřená evropská výstava Holštýnů a expozice italských národních plemen hospodářských zvířat počínaje drůbeží a králíky přes ovce, kozy, koně po fascinující masná plemena skotu Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremana a Podolica.

Plemeno Brown Swiss se italsky řekne „La razza Bruna“, a tak se národní šampionát jmenoval jednoduše „Bruna 2016“. Bylo zde předvedeno přes sto dvacet zvířat v šestnácti kategoriích dle věku. Hodnocení se ctí obstaral domácí judge Lino Pietroboni. Všechna zvířata byla výtečně připravena a tak před námi na zelených pilinách promenovaly úžasné dcery po nám známých otcích, jako jsou ZASTER, MIKE, BLOOMING, AGENDA, PAYSSLI či SCIPIO. Vynikající byly i dcery po býcích, které jsme doposud v ČR nepoužívali – JONGLEUR, NESTA, VIGOR, VIVID.

Vítězkou se nakonec stala devítiletá ASTRID po SUPERBROWN VASAL, která soutěžila v kategorii krav s celoživotní užitkovostí nad 50 tisíc kg mléka! Hodnotitele zaujala zejména svou harmonickou tělesnou stavbou, silnou konstitucí a fantastickým vemenem.

Vícešampionkou se stala pětiletá RIVAL-PAYO TELLY a druhou vícešampionkou velmi známá italská kráva GITANO POLLY, která je matkou několika býků s vysokými genomickými plemennými hodnotami na inseminačních stanicích.

Po závěrečném ceremoniálu jsme si šli pro štěstí vítězku pohladit a pogratulovat jejímu chovateli k úspěchu.

Celou výstavu organizoval chovatelský svaz Brown Swiss v Itálii, ANARB, a na jeho stáncích lze nalézt řadu zajímavých informací o plemeni a jeho výsledcích v Itálii (viz www.anarb.it). Co se týče šlechtění, tak v Itálii fungují dvě silné společnosti. Superbrown a Polar. Produkty obou těchto firem jsou k dispozici také v České republice prostřednictvím nabídky firmy INPLEM s.r.o.
 

Naše výprava se zástupci firmy Superbrown a šampionkou
výstavy ASTRID a jejími ošetřovaleli.


Brownky v Itálii

Neděli jsme pak využili k návštěvě několika „browních“ farem v Jižním Tyrolsku. Tyto exkurze nám zorganizoval právě ANARB ve spolupráci se společností Superbrown a průvodcem se nám stal mladý velmi sympatický šlechtitel Daniel Gasser, který nás nejprve seznámil se situací chovatelství v Itálii a v Jižním Tyrolsku.

V celé Itálii je chováno asi osmdesát tisíc krav Brown Swiss, z toho je asi třicet tisíc registrováno v plemenné knize. Těžiště aktivního chovu je v Alpách, ale mnoho zvířat je chováno i v jižních regionech jako jsou Sicílie, Kalábrie, Puglia a Sardinie, a to díky dobré odolnosti Brownek na vyšší teploty prostředí a horší podmínky ošetřování a krmení.

Většina jihotyrolského mléka je zpracovávána družstevními mlékárnami, které jsou do značné míry v rukách chovatelů, což jim umožňuje účinně tlačit na výši výkupní ceny mléka. Obecně je Itálie v produkci mléka soběstačná asi jen ze 60 % a tak místní sedláci i v dnešní době prodávají mléko do mlékáren za 0,4 – 0,5 EUR/litr plus příplatky za lepší složky. Je však třeba dodat, že podmínky výroby krmiv ve strmých svazích a omezení možnosti navyšování stavů skotu zvyšuje i výrobní cenu mléka. Stále častěji navíc plochy pro louky a pastviny zabírají ovocné sady a vinice, jejichž pěstování je v posledních letech v této oblasti poměrně rentabilní. Půdy pro chovatele krav tak ubývá.

Sigmundhof – malý vazný kravín

Farma Sigmunghof se nachází ve svahu ve výšce asi 900 m. n. m. nad Brixenem. Ve stáji ve výhradně vazné technologii je zde chováno asi třicet čistokrevných krav s průměrnou užitkovostí na 9 000 kg mléka, 4,4 % tuku a 3,75 % bílkoviny. Veškerá telata chovatel prodává a pro obrat stáda nakupuje na aukcích otelené prvotelky, výjimečně se pak může stát, že si koupí i původně vlastní jalovičku. Hospodaří asi na patnácti hektarech, kde pěstuje kukuřici a pícniny. Farmu obstarává sám s manželkou, na poloviční úvazek mu pomáhá jeho syn. V této stáji jsme viděli několik velmi pěkných dcer po Mikovi, Bloomingovi a Vividovi.
 

Krávy v Sigmundhofu


Tafernerhof – hezké a optimistické hospodářství s výhledem na sjezdovky

Druhá farma nás zavedla do bezprostřední blízkosti známého lyžařského areálu Kronplatz. Farmář zde měl postavenou pěknou, novou a světlou stáj s moderním vybavením. Dojí aktuálně asi dvacet krav a realizuje s úspěchem uzavřený obrat stáda, při inseminaci si vybírá býky z celého světa. Dosahuje užitkovosti přes 9 000 kg mléka, 4,5 % tuku a 3,8 % bílkoviny. Krávy, které jsme zde viděli, byly opravdu v dobrém stavu, byly zvědavé a kontaktní a prostředí stáje na nás celkově působilo velice dobře a optimisticky.
 

Krávy na statku Tafernerhof
 

Alois Furtscheger – veterinář, nadšenec a schopný chovatel v jednom

Ještě o něco dále v Pustertalu vysoko ve strmém svahu ve výšce 1 350 m. n. m. byla naše třetí zastávka. Žijí zde tři bratři se svými rodinami, kteří se společně starají o rodinné hospodářství. Jeden spravuje nedaleký lyžařský areál Mt. Elmo, druhý provozuje pěkný horský hotel s restaurací a třetí Alois má na starosti stáj se čtyřiceti dojnicemi a odchovem jalovic. Třetí z nich, Alois, nás před stájí přivítal schnapsem na rozproudění krve pro všechny účastníky. Stáj je stará asi dvacet let, volná, s lehacími boxy a zastřešenou terasou, odkud mají krávy výhled do údolí a na protější štíty Dolomit včetně Drei Zinnen.

Chováno je zde asi dvacet pět brownek a patnáct holštýnek s celkovou průměrnou užitkovostí 9 200 kg mléka, tukem 4,2 % a bílkovinou 3,6 %. Chovatel se nám také pochlubil průměrným PSB na celé stádo 30 000! Nedůvěřivci se o tom mohli přesvědčit v sestavě KU.

Při velmi nízké brakaci si chovatel může dovolit každý rok prodat až patnáct otelených prvotelek. Jako veterinář a šlechtitel v jednom také ve svém stádě praktikuje embryotransfer a občas si koupí i na zahraniční aukci špičkové zvíře pro produkci embryí. Viděli jsme zde tak i brownky ze známých Švýcarských rodin a holštýnskou jalovičku narozenou na Poudroze ve Španělsku.

Krávy zde byly krmeny kukuřicí pěstovanou v údolí a senáží sklizenou na neuvěřitelných svazích v blízkém okolí. Pro tuto sklizeň používají speciálně upravený traktor s obrovskou svahovou dostupností, na některých místech to prý i přes tuto techniku chce „mít na to koule“, aby člověk mohl sekat či nahrabovat. Technicky zaměření účastníci této exkurze tímto byli nadšení.

Svoje zážitky a pocity jsme pak probrali u chutného oběda v restauraci jednoho z bratří, kde s námi poseděl i farmář a podiskutoval s námi. Celkově se i na tomto místě naše návštěva odehrála ve velice příjemné přátelské atmosféře.

Brownkám se v Itálii vede dobře

Na závěr je třeba říci, že i tato cesta potvrdila, že Brownky jsou přizpůsobivé nejrůznějším podmínkám, oplývají dlouhověkostí, klidným a milým temperamentem a produkují mléko optimální pro sýrařství. I v Itálii navíc má toto plemeno silnou a dobře organizovanou chovatelskou základnu a kvalitní šlechtitelský program. My jej můžeme využívat především prostřednictvím inseminačních dávek prověřených býků, protože zde se chovná zvířata běžně prodávají až za dvojnásobek ceny oproti aukcím v Algavsku, odkud je běžně dovážíme.

Ing. Hana Roloffová

ANEB MISE ČESKÝCH NADŠENCŮ NA NÁRODNÍ VÝSTAVU VERONA 2016 A CHOVY V JIŽNÍM TYROLSKU

IV. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT PLEMENE JERSEY

V neděli 5.9.2021 proběhl Šampionát plemen JERSEY. Mohli jsme sledovat přehlídku jemné kapacitní krásy, která je po toto plemeno typická. Představilo se nám téměř čtyřicet zvířat různých věkových kategorií. Součástí Jersey Šampionátu je již tradičně divácky vděčná soutěž malých vodičů. Nejmladšímu vodiči nebylo ještě ani 5 let.

Národního šampionátu plemene jersey se zúčastnili: 1. zemědělská a.s. Chorušice, CZF Miller Svrkyně, ŠZP Lány České zemědělské univerzity, Dučický dvůr s.r.o., Vladimír Gärtner (Farma Voděrádky), K. Hušvárová, Ladislav edek, Petr Novák (Kochánov), SOŠ a SOU Horšovský Týn, Josef Němec & Dominika Takáčová, David Urbánek, Petr Zajíček, Josef Zajíček, ZD Sloupnice, ZS Vysočina a.s.

IV. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT PLEMENE BROWN SWISS

V pondělí 6.9.2021 nastoupily do předvadiště zástupkyně plemene BROWN SWISS. Synonymem tohoto plemene je úžasná konstituční pevnost a velmi dobrá mléčná užitkovost. Předvedené jalovice a krávy byly ukázkové zástupkyně tohoto plemene.

Národního šampionátu plemene brown swiss se zúčastnili: 1. zemědělská a.s. Chorušice, FADOM s.r.o., Farma Bláto, Farma Mirin, Farma Struhy s.r.o., Farma Volavec, Petr Hrůnek (Zvánovice), Kubátovi (Dobříčkov), Petr Novák (Kochánov), Senagro a.s., SŠZe a V Lanškroun, Petr Zajíček.
 


Nutno říci, že se jednalo po dlouhé době o velice příjemné chovatelské setkání. Doba coronavirová nám totiž v podobných konáních bránila, proto jsme si to velice užili a doufám, že i všichni zúčastnění chovatelé, kterým tímto všem upřímně děkujeme za účast a hlavně přípravu svých zvířat. 

Poděkování patří také našemu ošetřovatelskému týmu v čele s Josefem Zajíčkem. V neposlední řadě pak střihačskému týmu našeho Radka Hlavničky, který odvedl výkon na evropské úrovni.

A poslední poděkování patří paní Janě Vohryzkové a panu Jindřichu Hellerovi za aktivní přístup k výstavě a prezentaci plemene Tyroslý šedý.

Jana Brodská

Komplení fotogalerii šampionátů naleznete zde: 
JERSEY
BROWN SWISS

Ve dnech 5. - 8. 9. 2021 proběhla na brněnském výstavišti dlouho očekávaná Výstava...

Kvalitní Jerseyky jsou v Čechách chovány již několik desetiletí, na výstavách se však objevovaly jen sporadicky jako ukázka. Teprve před dvěma lety uspořádala skupinka nadšenců první a velmi úspěšný národní šampionát. Letos se tedy uskutečnilo v rámci NVHZ 2017 jeho již druhé dějství.
 

Grandšampionka Inplem Hulk Dana (2017)


Příjemné bylo, že jsme mohli akci uskutečnit ve velkém předvadišti a s dostatečným časovým prostorem. Sobota se ukázala jako velmi dobrý den, protože líbivé Jerseyky přitáhly nejen chovatele, ale i početnou laickou veřejnost.

Jerseyský šampionát organizoval a o přípravu plemenic se spolu s chovateli postaral Svaz chovatelů málopočetných dojených plemen skotu, z.s. Jak to již bývá zvykem, nešetřil nápady a inovacemi.

Hodnocení zvířat se ujal judge a vynikající chovatel v jedné osobě – pan Rainer Schmit z Německa. Je to jeden z největších fandů Jerseyek, kterého znám. Na své farmě drží 450 Jerseyek. Hodnocení se zhostil s vysokou přesností, odborností, elegancí a velkou přehledností.

Hned na úvod jsme mu připravili pěkný oříšek – soutež „Dítě a tele“. Tato inovace se moc povedla, přilákala nejpočetnější publikum do předvadiště dojeného skotu za celou dobu konání výstavy a nejednomu divákovi vehnala slzy dojetí do očí. V předvadišti se prezentovalo sedm dětí ve věku 5 až 9 let s telátky stáří 1,5 až 3 měsíce. Děti byly řádně ustrojeny, telata řádně ostříhána a naleštěna. A všichni to zvládli pěkně s noblesou. Aby také ne, vždyť většina dětí se telátkům věnovala od narození, vymyslela jim jména a některé děti jim namalovaly cedule k výstavním kotcům. Z ringu byla cítit harmonie a maximální koncentrace. Pro hodnotitele byli vítězi všichni, ale po mírném nátlaku paní předsedkyně Svazu přeci jen pořadí stanovil. Nejlepší jalovičkou se stala Inplem Link Dory, kterou předváděla Hanička Roloffová. Nejlepší vodičkou dětské show byla vyhlášena Anička Novotná. Po zásluze byly všechny děti odměněny pamětní medailí a taškou se sladkostmi a hračkou.
 

Společná fotografie telátek a jejich vodičů
 

Dorinka a její cedulka u kotečku
 

Dále již pokračovaly klasické kategorie. Jako první se o pohár utkaly prvotelky. Hodnotitele nejvíce zaujala Chorusic Lix  Mimosa II ET z 1. zemědělské a.s. Chorušice, která prezentovala skvěle utvářené vemeno, ze které nakonec získala i titul Krávy s nejlepším vemenem, perfektní utváření končetin a velkou tělesnou kapacitu. Druhou v pořadí byla zvláštní Lany Plus Princezna ze ŠZP ČZU Lány. Její strakaté zbarvení všechny zaujalo. Je to zarvení u Jerseyek ojedinělé, nikoli však nepřípustné.  V jejím případě judge upoutal její výrazný užitkový typ, pevnost tělesné stavby a kvalitní vemeno. Třetí v pořadí byla kráva ze stejné stále Lany Dallas Barka, která vynikala výtečnou mechanikou pohybu a tělesnou stavbou. Zajímavostí je, že je geneticky bezrohá.

V kategorii starších krav získala druhé místo opět kráva z Lán – Lany Jupiter Arnika, která zaujala výborným vemenem a pevnou hřbetní linií. Lánští tedy letos v obou kategoriích skončili druzí, ale domnívám se, že mají dobře našlápnuto k vítězství v některém z dalších ročníků.
 

První a třetí místo opanovaly krávy z Tehova – Inplem Hulk Dana na prvním místě a Inplem Hulk Viktorie na třetím. Viktorie již na předchozím ročníku obsadila taktéž druhé místo v této kategorii.

O tom, že se jednalo o královskou kategorii, svědčí hodnocení R. Schmita, který vysoce hodnotil kvalitu všech předváděných krav a to včetně Blato Holmer Berty z Farmy Bláto, s.r.o. a Simony ze společnosti V30, s.r.o.

V závěrečném elektrizujícím finále, při němž napětí stoupalo halou a naleštěné kravky v promyšlené choreografii nastupovaly do formací, byla vybrána jako grandšampionka neuvěřitelně elegantní Inplem Hulk Dana a tak pro tento rok putuje vítězný pohár a šerpa do Tehova. Rezervní šampionkou se stala chorušická prvotelka Chorusic Lix Mimosa II ET, které pro celkový triumf přebývalo pár kilogramů loje pod kůží – myslím však, že má skvělou budoucnost.

Na přípravě zvířat a jejich ošetřování i předvádění se velkým dílem podíleli studenti VOŠ a SZeŠ Benešov, za což jim patří poděkování.

Šampionát se nesl ve velmi příjemném duchu a dovolím si tvrdit, že naše „show“ bavila každého diváka.

Pevně věřím, že za dva roky se na stejném místě setkáme při třetím ročníku Národního šampionátu jerseyského skotu.

Ing. Petr Zajíček

Kompletní fotogalerii s popisky naleznete zde.

 

JERSEY ŠAMPIONÁT

Telata

 1.       442 586 921   Inplem Link Dory Farma Tehov, vodí Hana Roloffová ml.

Nejlepší dětský vodič: Anna Novotná

Prvotelky

 1.   384 841 921   Chorusic Lix Mimosa 2 ET1. zemědělská a.s., ChorušiceVEMENO + VICEŠAMPIONKA
 2.   379 424 921   Lany Plus Princezna, ŠZP Lány, ČZU 
 3.   379 407 921   Lany Dallas Barka, ŠZP Lány, ČZU 

Starší krávy

 1. DK 1951601862 Inplem Hulk Dana, Farma Tehov, ŠAMPIONKA
 2. 379 402 921   Lany Jupiter Arnika, ŠZP Lány, ČZU 
 3. 337 502 921   Inplem Hulk Viktorie, Farma Tehov
   

Letos se uskutečnilo v rámci NVHZ 2017 již druhé dějství.

Po strastiplné tisíce kilometrů dlouhé cestě oktávkou Mirka Vlčka, plné studentů benešovské zemědělky dle hesla "těžko na cvičišti, lehko na bojišti" nastal v Brně při NVHZ 2019 den “D” a to 14.5., který okamžitě dal zapomenout na utržené rány i naražená žebra a z naštvaných brownek doma na farmách se staly načančané princezny, které všem přítomným hrdě daly na vědomí, že tady prostě jsou a mají a budou mít v české kravské společnosti své místo!

Německý rozhodčí se na cestě k nám zdržel v koloně u Vídně a tak se začaly vybírat různé náhradní varianty. Role rozhodčího soutěže jalovic se zhostila ing. Hana Roloffová a jako pomocný judge Rostislav Škrabal, kteří hodnocení této kategorie zvládli s noblesou jim vlastní. Holky, ať už jalovičky nebo studentky, nám ukázaly, zač je toho loket, obecenstvo nevědělo nač se dívat dříve, jedny krásnější než druhé. A ing. Jan Macháček z firmy Inplem s.r.o. s Mirin Barunkou potvrdil pravidlo "růže v trní". Velký rozdíl ve věku jalovic rozhodčí ztížil situaci, nakonec 1. místo získala La Vacum Loki ze SZEŠ v Lanškrouně, stříbrnou příčku Mirin Barunka z farmy Mirin a na 3. místě skončila La Vacum Gábinka také z Lanškrouna.

Poutavý a výstižný komentář ing. Petra Zajíčka, ředitele firmy Inplem s.r.o., zachytil veškeré dění kolem farem, studentů i krav samotných, včetně jejich původů i historek ze zákulisí. Před vyhlášením vítězných jalovic dorazil v bavorské kamizolce rozhodčí Tobias Guggemos, který převzal žezlo sudího pro další kategorie.

Do ringu nastupují mladší dámy, tedy prvotelky. Trochu zlobení si neodpustily, ale to už k mladší generaci asi patří. Judge při hodnocení prvotelek nešetřil slovy uznání a neustále vyzýval k aplausu. Nakonec první dvě příčky obsadily krávy z podniku Senagro, a.s. Senožaty Kristýna a Helena a třetí Inplem Egal Julie z farmy Tehov.

Přehlídka starších krav z důvodu vyššího počtu byla rozdělena do dvou skupin, z každé postoupily tři do finálového kola této kategorie. Komentář rozhodčího na adresu starších krav hýřil superlativy, ale vítězkou může být jen jedna a tou se stala Heradura 1 z podniku  1. zemědělská a.s. Chorušice. Druhé místo vybojovala Zuzana z farmy pana Hrunka ze Zvánovic a 3. Meclov Scipio Lýdie z Meclovské zemědělské a.s.

Nastalo VELKÉ FINÁLE, v zástupu nastoupené vítězné prvotelky Kristýna s Helenou a Heradura se Zuzanou za starší kategorii. Rozhodčí roztleskává diváky a dramaticky krouží kolem krav, aby označil tu, která si odnese titul šampiónky. Letos se jí stala Chorusic Heradura 1 z 1. zemědělské a.s. Chorušice, která navíc získala pohár za nejlepší vemeno a vicešampiónkou  Zuzana  z farmy pana Hrunka. Nejlepším vodičem byla vyhlášena studentka ze SZeŠ v Lanškrouně Pavla Lancová.
Všem oceněným gratulujeme!

Chtěla bych upřímně poděkovat všem zúčastněným chovatelům za jejich pomoc, čas a vynaložené úsilí. Velké poděkování za výraznou pomoc s přípravou a zdárným průběhem patří ing. Jaromíru Vlčkovi, fitérům, studentům, všem pracovníkům z firmy Inplem s.r.o., ing. Haně Roloffové a Bc. Magdaleně Zajíčkové. Velký dík si za skvělou práci, perfektní organizaci a sofistikované moderování celé akce zaslouží ing. Petr Zajíček.

Tito všichni stojí za krásnou atmosférou šampionátu a vysokou úrovní prezentace plemene Brown Swiss v České republice.

Ing. Ingrid Štěpánová
 

Brownky všem přítomným daly hrdě na vědomí, že tady prostě jsou a mají a budou mít v...

Je neuvěřitelné, že před nemnoha lety byly Brownky v ČR známy pouze z knih, časopisů či zahraničních dovolených, zatímco dnes je chovatelská základna již natolik široká a schopná, že dokázala za podpory Svazu chovatelů málopočetných dojných plemen skotu uspořádat již II. národní šampionát. Ten dokonce dle hodnocení zahraničních návštěvníků snesl srovnání s prestižními výstavami v Evropě jak po stránce organizační, tak množstvím a kvalitou zvířat.
 


Šampionát BrownSwiss otevíral celou NVHZ 2017 v Brně – uskutečnil se hned první den výstavy, ve čtvrtek 11. května 2017 od 14.00. Na poslední chvíli z různých důvodů odapdlo několik chovatelů, přesto se klání na konec zúčastnilo 24 zvířat dvanácti vystavovatelů. Nově byla do šampionátu také zařazena kategorie jalovic, která byla obsazena devíti krásnými mladicemi.

Hodnocení se ujal a pozvání přijal renomovaný mezinárodní rozhodčí původem ze Švýcarska Angello Pozzati, který má zkušenosti z výstav po celém světě, včetně USA, Kanady, Austrálie, Mexika a většiny zemí Evropy. Svou profesionální prací dokázal doslova elektrizovat většinu přihlížejících. O perfektní překlad jeho hodnocení se postarala předsedkyně Svazu Ing. Hana Roloffová.

S mnoha zvířaty, která byla na výstavě k vidění, jsou spojeny i více či méně silné osobní příběhy. Kupříkladu nejlepší jalovice šampionátu - stala se jí Swisska ze Školního statku Středočeského kraje – ŠZP Poděbrady, kterou vzorně předvedla zootechnička Božena Urbánková. Právě Boženka je jednou ze skupiny prvních studentů, kteří prodělali první školení a praktický výcvik pro výstavy pod vedením Ing. Jaromíra Vlčka a Ing. Jana Kocmánka. Byl to tedy věru počin vizionářský, protože na to navazují další a další generace studentů i z dalších škol a bez nich by výstavnictví skotu bezesporu nebylo tam, kde dnes je.

Swissky se však týkají i další vzpomínky. Byla dovezena Ing. Vlčkem a Ing. Štěpánovou jako telátko z Algavska spolu s dalšími devíti stejně starými jalovičkami. Když se pan Vlček s paní Štěpánovou stěhovali do svého nového statku a zabydlovali jej, pomáhali jim s pracemi okolo studenti z Poděbrad s Honzou Kocmánkem, ředitelem ŠZP Poděbrady. Odměnou za to jim byla darována právě Swisska, která, jak se později ukázalo, byla odměnnou cennější, než se čekalo.

Další příběh se týká druhé nejlepší jalovice výstavy Bláto Elišky. Je jedním z prvních odchovaných telat z Farmy Bláto manželů Šichových, kteří chovu Brownek dávají vše. Již do I. ročníku národního šampionátu Brown Swiss byly z Farmy Bláto přihlášeny dvě plemenice, které jsme v součinnosti se Šichovými připravovali. U Mamuta, jak se jedna z nich jmenuje, však byly pro její neuvěřitelnou paličatost všechny snahy marné a tato kráva se skutečně nebyla schopna zúčastnit. Pro letošní II. ročník jsme připravili její dceru Elišku po býkovi Mike, která zdědila po své matce půvab a naštěstí ne takovou nezkrotnost.

Třetí nejlepší jalovicí se stala nejstarší osmnáctiměsíční březí jalovice Gabriela ze ŠZP Lanškroun, která je dcerou později vyhlášené celkové šampionky.

Kategorie prvotelek byla nejvíce postižena zvířaty, které se nedostavily. Z původně přihlášených osmi zvířat fyzicky byly přítomny jen čtyři. Vítězství získala Jarka ze Společnosti Agro Staňkov, a.s. z Domažlicka po býkovi Poster. Na to, že Jarka pochází z převodného křížení, zaujala fantastickým vemenem, pevnou konstitucí a tělesnou harmonií. Tuto prvotelku připravili hlavní zootechnik Ing. Václav Šaloun spolu se zootechničkou tohoto podniku Jarkou Janskou, která ji osobně na šampionátu také předvedla.
 


Druhé místo obsadila Volavec Růženka z farmy manželů Brožkových z Volavce u Turnova, kterou výtečně předvedl jejich patnáctiletý syn Láďa.

Třetí prvotelkou byla Miluška ze Senagro senožaty a.s., kterou perfektně připravil kolektiv zootechniků.

Všichni umístění v kategorii prvotelek jsou prvovystavovatelé a já pevně doufám, že jejich zvířata budeme potkávat i na dalších podobných akcích.

Kategorie krav na druhé a vyšší laktaci byla vskutku královská. Šampionkou se po zásluze stala Popelka po býkovi Prohuvo. Tato kráva byla jako telátko dovezena do ČR z Algavska na farmu Struhy manželů Kojetínových, nyní však dělala parádu Školnímu zemědělskému podniku v Lanškrouně.

Druhou byla Simona z farmy pana Hrůnka ze Zvánovic, která převzala žezlo po stejně úspěšné předchůdkyni z prvního šampionátu Eržice. Příjemné bylo, že si ji předvedl osobně pan Petr Hrůnek mladší. Věřím a doufám, že i v něm vzplál plamen nadšení pro výstavnictví.

Třetí se umístila Rozárka po býkovi Goldmine z podniku Fadom Dolní Město s.r.o. Tato krásná, ale temperamentnější kráva na třetí laktaci byla předvedena zootechničkou podniku Alenou Puchtovou. Rozárka odsunula na čtvrtou pozici vítězku předloňského I. šampionátu Justýnu, která je na šesté laktaci a vypadá úžasně – nesmírně mladě a zdarvě. Pokrok jde ale vpřed a tak ji mladší kolegyně vytlačily na „bramborovou“ pozici. Přesto je Justýna krásnou ukázkou parádních vlastností brownek, jako je dlouhověkost, pevné zdraví a produkce kvalitního mléka (5. laktace; 10 680 kg; 4,7 % T, 3,9 % B).

V napínavém finále se rezervní šampionkou stala Jarka z Agro Staňkov, a.s.šampinkou Popelka ze školního podniku SŠZV Lanškoun. Popelka byla zřejmě vůbec nejlepší krávou celé NVHZ v Brně, protože získala dále také titul krávy s nejlepším vemenem a také „Miss sympatie“ – tedy krávy, která se nejvíce líbila návštěvníkům výstavy napříč všemi plemeny skotu. Její prezentace byla zvýrazněna současným předvedením jejích dcer, dvojčat Hoki a Loki po býkovi Vacum, které se jí narodily před 2,5 měsíci. Obě tyto jalovičky jsou vekou nadějí pro další chov a výstavy.
 


Celá výstava byla oslavou chovatelství a lásky ke zvířatům. Nesmírně důležité je, že se postupně vytváří komunita nadšenců, kteří neváhají sami přiložit ruce k dílu a pomoci. Podstatný je i aktivní přístup chovatelů – z dvanácti vystavujících podniků se jich šest účastnilo již prvního ročníku předloni. Druhá polovina vystavovatelů se účastnila poprvé a za vydatné podpory Svazu a studentů připravila svá zvířata také vzorně. O stále narůstající popularitě plemene a zájmu chovatelů svědčí, oproti prvnímu ročníku šampionátu, i nárůst počtu vystavovaných zvířat na téměř dvojnásobek. Z II. národního šampionátu Brown Swiss bylo patrné, že přibývá chovatelů, jejichž srdce je, stejně jako naše, hnědé.

Na závěr také dovolte, abych poděkoval Ing. Haně Roloffové, Ing. Ingrid Štěpánové a Ing. Jaromíru Vlčkovi a všem studentům, bez jejichž práce a nadšení by se výstava nemohla uskutečnit.

Ing. Petr Zajíček

Kompletní fotogalerie: ZDE.

 

ŠAMPIONÁT BROWN SWISS

                                                         otec                         jméno                             majitel

Jalovice

 1.  DE 949618403                   Hegal              Poděbrady Swisska              ŠZP Poděbrady
 2.  CZ 445648921                    Mike               Bláto Eliška                           Farma Bláto, s.r.o.
 3.  CZ 351083953                   Himalaya        Gabriela                                Školní statek, SŠZV Lanškroun

Prvotelky

 1.  CZ 416093932                  Poster              Stankov Poster Jarka           Agro Staňkov, a.s.     VICEŠAMPIONKA
 2.  DE 949742310                   Pirlo                 Volavec Pirlo Růženka        Farma Volaveč
 3.  CZ 566722961                   Politan             Miluška                                 Senagro, a.s., Senožaty

Starší krávy
2. laktace

 1.  DE 946328430                  Prohuvo          Popelka                                  Školní statek, SŠZV Lanškroun   ŠAMPIONKA + VEMENO
 2.  CZ 356123921                    Hurvic             Simona                                   Petr Hrůnek
 3.  CZ 515932961                    Goldmine       Rozárka                                  Fadom s.r.o.

 

Šampionát BrownSwiss otevíral celou NVHZ 2017 v Brně, uskutečnil se hned první den výstavy

Další stránka:1 2