Nový web » Články » Články » NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT JERSEY 2019 NA EVROPSKÉ ÚROVNI

Ještě před několika lety bylo úspěchem, když se při větších výstavách podařilo vystavit několik zvířat jersey jako ukázku plemene. A nyní se nám podařilo uspořádat již třetí ročník Národního šampionátu s účastí dvaceti pěti výtečných krav od jedenácti chovatelů! Nárůst počtu a kvality zvířat kopíruje navyšování počtu zvířat v plemenné knize, jejich úrovně i enormní nárůst zajmu dalších chovatelů.

Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, z.s. (ČSCHMDPS), který je pověřen vedením plemenné knihy jerseyského skotu, provádí též lineární popis a hodnocení krav, výběry býků do plemenitby, zajišťuje poradenskou činnost pro chovatele, organizuje odborné zájezdy do zahraničí a pořádá přehlídky a výstavy jerseyského skotu. To vše provádí pod mezinárodně zavedenou značkou Bohemia Jersey, o jejíž činnosti se můžete dozvědět více na webových stránkách www.jersey.cz

Jerseyky jako první z prvních v ringu

Výstava se uskutečnila v rámci NVHZ 2019 na brněnském výstavišti. Připadla nám čest celou výstavu na předvadišti dojeného skotu otevírat. Tato situace nás naplňovala obavami, zdali stihneme zvířata po přepravě na místo řádně připravit k předvedení a také zdali nám přijdou diváci v dostatečném počtu. Díky velkému úsilí chovatelů, ošetřovatelů i fittérů se nám vše podařilo včas a výtečně nachystat. Zaplněné tribuny byly dalším příjemným bodem přehlídky – návštěvnost našeho šampionátu plemene jersey byla ze všech dojených plemen nejvyšší!

K hodnocení šampionátu byl přizván pan Olivier Bulot, uznávaný mezinárodní judge a také prezident svazu chovatelů jerseyského skotu ve Francii. Překladu se ujala „čestná předsedkyně“ našeho Svazu Ing. Hana Roloffová a funkci „ringmastera“ zastala úřadující předsedkyně Ing. Ingrid Štěpánová. Díky vysoké odbornosti judge, prefektní organizaci předvádění a dobré zvukové kulise a komentování nechyběla přehlídce důstojnost, elegance a šmrnc. Podařilo se nám připravit opravdovou „show“, která udržela přítomné diváky na tirbunách po celou dobu svého průběhu a snesla mezinárodní srovnání.

Klání v kategorii „dítě a tele“

Celou soutěžní přehlídku začínaly děti s telátky. Děti se snažíme zapojovat do podobných akcí pravidelně, abychom u nich podporovali utváření správného vztahu ke zvířatům a farmaření celkově. Nejmladší vodičkou byla teprve 4,5 roku „stará“ Natálka Neradová z farmy Loudy s.r.o. Seletice. V konečném pořadí však triumfovala jako nejlepší vodička Anička Novotná ze ŠZP Lány ČZU. Nejlepší jalovičku LanyChelsey (po dánském býkovi VJ Janko) nám pak předvedla Lucka Viedemannová z téhož podniku. Obě děvčata tak předznamenaly obrovský úspěch ŠZP Lány ČZU, který měl nastat později toho dne.

Soutěž prvotelek

Mezi velmi vyrovnanými prvotelkami dominovaly dvě polosestry po americkém býkovi Critic-P, opět obě ze ŠZP Lány ČZU, středisko Požáry. Na třetím místě se umístila dcera býka Dimension z 1. zemědělské a.s. Chorušice, která byla krávou s nejvyšší mléčnou užitkovostí - na vrcholu laktace produkovala denně 45 kg mléka a normovanou laktaci by dle předpokladů měla uzavřít s 9 000 kg mléka, T 5,6 %, B 4,05 %!

Kromě tradičních vystavovatelů se v této kategorii ukázali nováčci ze ZD Sloupnice, ZF Rolnička Lipanovice a Tomáš Rindoš. Věřím, že první nabyté zkušenosti zúročí na dalších akcích a účast pro ně byla inspirativní a motivační zároveň.

Starší krávy a hattrick ŠZP Lány, ČZU

Poslední kategorií byly starší plemenice, kde se předvedlo osm úžasných krav. Zajímavostí této kategorie byla účast Josefa Němce ze Zábeštní Lhoty, který byl dlouhá léta výtečným chovatelem a aktivním vystavovatelem holštýnek. Před několika lety však krávy musely ustoupit stavbě penzionu a restauraci, avšak jeho srdce zjevně zůstalo kravám věrné a vztah, který má s jerseykou Miluškou své vnučky Dominiky Takáčové, je toho jasným důkazem.

Vítězkou této kategorie se stala Lany Melisandra ze ŠZP Lány ČZU, středisko Požáry. Její jméno bychom si měli zapamatovat, protože právě ona se posléze za fantastického potlesku tribun stala třetí národní šampionkou plemene jersey!

Olivier Bulot hodnotil zvířata jako špičkové představitelky plemene, které by uspěly i na jakékoliv jiné výstavě v Evropě. Zatím se sice se zvířaty do zahraničí nechystáme, ale v září „přijede Evropa k nám“ – pořádáme totiž v Praze zasedání World Jersey Cattle Bureau. V termínu 20. - 23. 9. 2019 tak v Čechách budou přítomni ti nejúspěšnější chovatelé jerseyek z celé Evropy a budeme jim moci ukázat naše nejlepší chovy, zvířata i krásy naší vlasti.

Poděkování všem, kdo pomohli

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou veřejně poděkoval Ing. Jaromíru Vlčkovi, který se postaral o výcvik zvířat, péči o ně na výstavě, a hlavně o výcvik a organizaci studentů. Práce studentů VOŠ a SZeŠ Benešov byla také úžasná. Tradičně výtečný fitting předvedl Fitting Team Inplem pod vedením Ing. Jana Macháčka. Bez těchto lidí a všemožné pomoci chovatelů by náš šampionát nebyl tím, čím je: VÝKLADNÍ SKŘÍNÍ ČESKÝCH CHOVATELŮ JERSEY.

Ing. Petr Zajíček, šlechtitel ČSCHMDPS z.s. „Bohemia Jersey“