Nový web » Články » Články » II. národní šampionát Jerseyek – přehlídka kravské elegance

Kvalitní Jerseyky jsou v Čechách chovány již několik desetiletí, na výstavách se však objevovaly jen sporadicky jako ukázka. Teprve před dvěma lety uspořádala skupinka nadšenců první a velmi úspěšný národní šampionát. Letos se tedy uskutečnilo v rámci NVHZ 2017 jeho již druhé dějství.
 

Grandšampionka Inplem Hulk Dana (2017)


Příjemné bylo, že jsme mohli akci uskutečnit ve velkém předvadišti a s dostatečným časovým prostorem. Sobota se ukázala jako velmi dobrý den, protože líbivé Jerseyky přitáhly nejen chovatele, ale i početnou laickou veřejnost.

Jerseyský šampionát organizoval a o přípravu plemenic se spolu s chovateli postaral Svaz chovatelů málopočetných dojených plemen skotu, z.s. Jak to již bývá zvykem, nešetřil nápady a inovacemi.

Hodnocení zvířat se ujal judge a vynikající chovatel v jedné osobě – pan Rainer Schmit z Německa. Je to jeden z největších fandů Jerseyek, kterého znám. Na své farmě drží 450 Jerseyek. Hodnocení se zhostil s vysokou přesností, odborností, elegancí a velkou přehledností.

Hned na úvod jsme mu připravili pěkný oříšek – soutež „Dítě a tele“. Tato inovace se moc povedla, přilákala nejpočetnější publikum do předvadiště dojeného skotu za celou dobu konání výstavy a nejednomu divákovi vehnala slzy dojetí do očí. V předvadišti se prezentovalo sedm dětí ve věku 5 až 9 let s telátky stáří 1,5 až 3 měsíce. Děti byly řádně ustrojeny, telata řádně ostříhána a naleštěna. A všichni to zvládli pěkně s noblesou. Aby také ne, vždyť většina dětí se telátkům věnovala od narození, vymyslela jim jména a některé děti jim namalovaly cedule k výstavním kotcům. Z ringu byla cítit harmonie a maximální koncentrace. Pro hodnotitele byli vítězi všichni, ale po mírném nátlaku paní předsedkyně Svazu přeci jen pořadí stanovil. Nejlepší jalovičkou se stala Inplem Link Dory, kterou předváděla Hanička Roloffová. Nejlepší vodičkou dětské show byla vyhlášena Anička Novotná. Po zásluze byly všechny děti odměněny pamětní medailí a taškou se sladkostmi a hračkou.
 

Společná fotografie telátek a jejich vodičů
 

Dorinka a její cedulka u kotečku
 

Dále již pokračovaly klasické kategorie. Jako první se o pohár utkaly prvotelky. Hodnotitele nejvíce zaujala Chorusic Lix  Mimosa II ET z 1. zemědělské a.s. Chorušice, která prezentovala skvěle utvářené vemeno, ze které nakonec získala i titul Krávy s nejlepším vemenem, perfektní utváření končetin a velkou tělesnou kapacitu. Druhou v pořadí byla zvláštní Lany Plus Princezna ze ŠZP ČZU Lány. Její strakaté zbarvení všechny zaujalo. Je to zarvení u Jerseyek ojedinělé, nikoli však nepřípustné.  V jejím případě judge upoutal její výrazný užitkový typ, pevnost tělesné stavby a kvalitní vemeno. Třetí v pořadí byla kráva ze stejné stále Lany Dallas Barka, která vynikala výtečnou mechanikou pohybu a tělesnou stavbou. Zajímavostí je, že je geneticky bezrohá.

V kategorii starších krav získala druhé místo opět kráva z Lán – Lany Jupiter Arnika, která zaujala výborným vemenem a pevnou hřbetní linií. Lánští tedy letos v obou kategoriích skončili druzí, ale domnívám se, že mají dobře našlápnuto k vítězství v některém z dalších ročníků.
 

První a třetí místo opanovaly krávy z Tehova – Inplem Hulk Dana na prvním místě a Inplem Hulk Viktorie na třetím. Viktorie již na předchozím ročníku obsadila taktéž druhé místo v této kategorii.

O tom, že se jednalo o královskou kategorii, svědčí hodnocení R. Schmita, který vysoce hodnotil kvalitu všech předváděných krav a to včetně Blato Holmer Berty z Farmy Bláto, s.r.o. a Simony ze společnosti V30, s.r.o.

V závěrečném elektrizujícím finále, při němž napětí stoupalo halou a naleštěné kravky v promyšlené choreografii nastupovaly do formací, byla vybrána jako grandšampionka neuvěřitelně elegantní Inplem Hulk Dana a tak pro tento rok putuje vítězný pohár a šerpa do Tehova. Rezervní šampionkou se stala chorušická prvotelka Chorusic Lix Mimosa II ET, které pro celkový triumf přebývalo pár kilogramů loje pod kůží – myslím však, že má skvělou budoucnost.

Na přípravě zvířat a jejich ošetřování i předvádění se velkým dílem podíleli studenti VOŠ a SZeŠ Benešov, za což jim patří poděkování.

Šampionát se nesl ve velmi příjemném duchu a dovolím si tvrdit, že naše „show“ bavila každého diváka.

Pevně věřím, že za dva roky se na stejném místě setkáme při třetím ročníku Národního šampionátu jerseyského skotu.

Ing. Petr Zajíček

Kompletní fotogalerii s popisky naleznete zde.

 

JERSEY ŠAMPIONÁT

Telata

  1.       442 586 921   Inplem Link Dory Farma Tehov, vodí Hana Roloffová ml.

Nejlepší dětský vodič: Anna Novotná

Prvotelky

  1.   384 841 921   Chorusic Lix Mimosa 2 ET1. zemědělská a.s., ChorušiceVEMENO + VICEŠAMPIONKA
  2.   379 424 921   Lany Plus Princezna, ŠZP Lány, ČZU 
  3.   379 407 921   Lany Dallas Barka, ŠZP Lány, ČZU 

Starší krávy

  1. DK 1951601862 Inplem Hulk Dana, Farma Tehov, ŠAMPIONKA
  2. 379 402 921   Lany Jupiter Arnika, ŠZP Lány, ČZU 
  3. 337 502 921   Inplem Hulk Viktorie, Farma Tehov