Nový web » Články » Články

Další stránka:1 2

Brownky všem přítomným daly hrdě na vědomí, že tady prostě jsou a mají a budou mít v...

Šampionát BrownSwiss otevíral celou NVHZ 2017 v Brně, uskutečnil se hned první den výstavy

Sobota 1. února patřila brownswisským kravám všech kategorií.

Mezi českými chovateli se našlo i letos několik zájemců a nadšenců, kteří krávy...

Dne 28.6.2021 byl zahájen první virtuální Evropský šampionát jerseyského skotu. Videa v...

V mnoha zemích západní Evropy je chov plemene Jersey tradicí a rutinou, u nás je to zatím...

Akci připravilo pro děti Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SZIF v areálu Národního...

S několika chovateli v autě jsme vyrazili do Dánska a 1. máje t.r. jsme vybrali velmi kvalitní...

Skupina českých nadšenců chovu skotu vyrazila i letos do Cremony

Každý rok láká chovatele a šlechtitele poslední víkend v říjnu italská Cremona ke...

Palma se stala absolutní evropskou šampionkou svého plemene. S dosavadní celoživotní...

V dubnu 2022 se při příležitosti 125 let Švýcarského svazu chovatelů skotu Brown Swiss v...

V televizním seriálu PŘÍSTAV si jednu z rolí zahrála i tehovská kravka Jaruška

První jarní víkend vylákal skupinku nadšených chovatelů „Brownek“ pod vedením...

FADOM, DOLNÍ MĚSTO 17. listopadu 2022

Pětiletá kráva DEL PRIMERO SALLY se stala grandšampionkou

Úroveň přípravy a předvedení krav rozhodně snesl ta nejpřísnější mezinárodní...

Letošní historicky první Národní šampionát Brown Swiss 2015 byl skutečným průlomem

Další stránka:1 2