NVHZ Brno 2023

Vážení chovatelé,

i letos ČSCHMDPS, z.s. pořádá při Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně své vlastní šampionáty plemen, jejichž šlechtěním se společně zabýváme.

Rádi bychom vás, kteří máte potenciál účastnit se se svými zvířaty, pozvali k aktivní účasti a znovu vyzdvihli význam a prestiž výstavnictví skotu. Zejména pokud máte chuť a zájem šlechtit opravdu parádní krávy, kterými je radost pochlubit se, tak pro vás každá účast je přínosem, neboť vám zprostředkuje nové zkušenosti, možnost potkat se s inspirativními přístupy v chovu a „nakoukat“ si jiná zvířata.

Vlastní výstavy „barevných plemen“ jersey a brown swiss se uskuteční v neděli 23.4. dopoledne, resp. odpoledne. Jde o atraktivní čas, kdy lze předpokládat i širokou účast z řad odborné i neodborné veřejnosti. Předpokládáme kategorie děti a telata (J, V), jalovic (V), prvotelek (J, V), druhotelek (J, V) a starších krav (J, V). Kategorie mohou ale být upraveny dle skutečného zájmu vystavovatelů.

Judgem bude Massimo Capra – „velký chlap“ z Itálie. Kdo občas sledujete mezinárodní výstavy, nejspíš jste toto jméno už zaznamenali – je to jedna z největších osobností na mezinárodní scéně rozhodčích, který má zkušenosti i z těch nejvýznamnějších světových výstav na americkém kontinentu. Je pro nás poctou, že už podruhé přijal naše pozvání do ČR – poprvé tu byl v roce 2019 hodnotit Kralovickou zemědělskou výstavu (viz příloha), podruhé nás poctí svou návštěvou při NVHZ v dubnu tohoto roku.

Současně den před vlastními šampionáty plemen proběhnou v sobotu 22.4. celý den soutěže dětí a telátek, resp. juniorů a jalovic v předvádění. Hlásit se mohou děti a mládež max. do 25 let. Pokud máte doma nebo v okolí malého/mladého nadšeného chovatele, zveme i je k účasti do dětských/juniorských soutěží. Těchto soutěží se lze účastnit s teletem/jalovičkou jakéhokoliv plemene. Smyslem není hodnotit vlastní zvířata, ale práci mladých vodičů s nimi. Pokud ale děti budou předvádět plemennou jerseyku nebo brown swissku, mohou se s ní účastnit také nedělního šampionátu.

Součástí NVHZ budou též každodenní ukázky plemen s cílem jejich popularizace, což se týká všech tří plemen, které ČSCHMDPS, z.s. zašťiťuje. Budeme tedy rádi, když budeme moci prezentovat na místě též tyrolský šedý skot.

Pokud o účasti uvažujete, je potřeba co nejdříve kontaktovat Petra Zajíčka a domluvit se co a jak a kdy, případně můžete předběžný zájem vyjádřit vyplněním tohoto formuláře, ozveme se vám následně zpět. Poradíme též s výběrem vhodného zvířete a můžeme pomoci s přípravou – ať už jde o instruktáž vodění, mytí, stříhání... Především je ale potřeba co nejdříve začít s vybraným zvířetem pracovat – chodit, chodit, chodit. Je evidentní, že ta nejlepší zvířata, která vyhrávají mezinárodní soutěže, jsou často připravena lépe spíše psychicky, než fyzicky. Je tedy třeba filmovat do soutěže nejen krávu kvalitní, ale také opravdu dobře vychozenou, protože jedině tak se dokáže předvést uvolněně, elegantně, zkrátka dokáže „prodat“ svoje kvality.

Další zajímavostí této výstavy je AUKCE ve středu 26.4., do které můžete hlásit buď přímo účastnice výstavy, které zde mohou být prodány, nebo embrya z nich či jejich blízkých příbuzných.

Přikládám informaci o termínu přepravy: Obecně návoz zvířat proběhne v pátek 21.4. Výstava trvá až do 26.4., kdy se budou zvířata zase odvážet. Je ale možné, že řadu zvířat budeme posílat domů postupně dříve, zejména ty, které by byly s prostředí výstaviště výrazněji nervózní. Dopravu platí ČMSCH.

Dále naleznete veterinární podmínky: Součástí je vyšetření krve účastnících se zvířat, toto platí ČMSCH.

Děkuji za vaši pozornost, pokud jste dočetli až sem :-) a těšíme se na všechny aktivní vystavovatele!

Magdalena Zajíčková