Jersey, Brown Swiss a Ayrshire na Royal Winter Fair 2013

Druhým nejrozšířenějším plemenem je v Kanadě Jersey. Je zde chováno cca 40 tisíc krav, z toho 15 tisíc registrovaných v plemenné knize. Dosahují průměrné užitkovosti 6672kg mléka, 5,6% tuku a 3,8% bílkoviny. Počet zvířat každoročně narůstá. Jerseyky jsou chovány ve specializovaných stájích, ale stále více jich je chováno také mezi holštýnkami, kde bez problémů zvládají konkurenční boj s dvojnásobnými kolegyněmi. Na výstavě bylo předvedeno 264 jerseyek, což je mimochodem více, nežli je v ČR registrováno krav tohoto plemene v PK.

Na výstavě se zvířata předváděla ve skupinách podle věku. Nejmladší jalovičky měly 6 měsíců a nejstarší krávy měly přes 8 let. Všechny zvířata byla perfektně připravena po stránce psychické i estetické. Mezinárodní rozhodčí Barclay Phoenix svoji práci zvládal bezchybně a tak řadil početné skupiny plemenic v jednotlivých kruzích do konečného pořadí. Majorita zvířat byla z kanadských států Ontario a Quebec, ale byli zde i chovatelé ze států New York, Pensylvania, Illinois, Wisconsin, Indiana, Ohio, Connecticut a Západní Virginie patřících k USA. Někteří chovatelé to sem měli i 2000 km a přesto neváhali přijet. Před měsícem se kanadským chovatelům podařilo zvítězit na WDE ve Wisconsinu a nyní jim to američtí kolegové vrátili. Celkovou vítězkou se stala PAGE-CREST EXCITATION KARLIE z farmy ARETHUSA v Connecticutu. Tato kráva na třetí laktaci je opravdu dokonalou představitelkou plemene, i když musím říci, že snad žádná z předváděných krav by mi nevadila v mém stádečku. Podařilo se nám zde navázat kontakty s řadou špičkových chovatelů a s čelními představiteli chovatelských svazů z Kanady, USA a Brazilie. Vzhledem k zájmu některých českých chovatelů jsme také prohlédli některá zvířata jako dárkyně embryí vhodných pro import do ČR.

Ing. Petr Zajíček