JAK SE CHOVAJÍ BROWNKY V ITÁLII

Šampionkou výstavy se stala zasloužilá ASTRID (VASAL)

Ve dnech 5. – 7. února 2016 uspořádal ČSCHMDPS ve spolupráci s firmou INPLEM s.r.o. zájezd do Itálie. Zúčastnilo se jej celkem dvanáct chovatelů a příznivců plemene Brown Swiss, jehož obliba v ČR v posledních letech stoupá.

Naším hlavním cílem byla návštěva již 48. ročníku Národní výstavy Brownek ve Veroně. Výstava je pořádána v rámci velké všeobecně zemědělské výstavy „FIERAGRICOLA“, která každoročně přiláká až 150 tisíc návštěvníků. Na výstavišti je možno vidět vše, co se zemědělství týče: techniku, technologie, osiva, výživáře, plemenáře atd. Nejvíce však rozhodně táhly expozice zvířat, protože kromě výstavy Brownek zde byla i 15. Otevřená evropská výstava Holštýnů a expozice italských národních plemen hospodářských zvířat počínaje drůbeží a králíky přes ovce, kozy, koně po fascinující masná plemena skotu Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremana a Podolica.

Plemeno Brown Swiss se italsky řekne „La razza Bruna“, a tak se národní šampionát jmenoval jednoduše „Bruna 2016“. Bylo zde předvedeno přes sto dvacet zvířat v šestnácti kategoriích dle věku. Hodnocení se ctí obstaral domácí judge Lino Pietroboni. Všechna zvířata byla výtečně připravena a tak před námi na zelených pilinách promenovaly úžasné dcery po nám známých otcích, jako jsou ZASTER, MIKE, BLOOMING, AGENDA, PAYSSLI či SCIPIO. Vynikající byly i dcery po býcích, které jsme doposud v ČR nepoužívali – JONGLEUR, NESTA, VIGOR, VIVID.

Vítězkou se nakonec stala devítiletá ASTRID po SUPERBROWN VASAL, která soutěžila v kategorii krav s celoživotní užitkovostí nad 50 tisíc kg mléka! Hodnotitele zaujala zejména svou harmonickou tělesnou stavbou, silnou konstitucí a fantastickým vemenem.

Vícešampionkou se stala pětiletá RIVAL-PAYO TELLY a druhou vícešampionkou velmi známá italská kráva GITANO POLLY, která je matkou několika býků s vysokými genomickými plemennými hodnotami na inseminačních stanicích.

Po závěrečném ceremoniálu jsme si šli pro štěstí vítězku pohladit a pogratulovat jejímu chovateli k úspěchu.

Celou výstavu organizoval chovatelský svaz Brown Swiss v Itálii, ANARB, a na jeho stáncích lze nalézt řadu zajímavých informací o plemeni a jeho výsledcích v Itálii (viz www.anarb.it). Co se týče šlechtění, tak v Itálii fungují dvě silné společnosti. Superbrown a Polar. Produkty obou těchto firem jsou k dispozici také v České republice prostřednictvím nabídky firmy INPLEM s.r.o.
 

Naše výprava se zástupci firmy Superbrown a šampionkou
výstavy ASTRID a jejími ošetřovaleli.


Brownky v Itálii

Neděli jsme pak využili k návštěvě několika „browních“ farem v Jižním Tyrolsku. Tyto exkurze nám zorganizoval právě ANARB ve spolupráci se společností Superbrown a průvodcem se nám stal mladý velmi sympatický šlechtitel Daniel Gasser, který nás nejprve seznámil se situací chovatelství v Itálii a v Jižním Tyrolsku.

V celé Itálii je chováno asi osmdesát tisíc krav Brown Swiss, z toho je asi třicet tisíc registrováno v plemenné knize. Těžiště aktivního chovu je v Alpách, ale mnoho zvířat je chováno i v jižních regionech jako jsou Sicílie, Kalábrie, Puglia a Sardinie, a to díky dobré odolnosti Brownek na vyšší teploty prostředí a horší podmínky ošetřování a krmení.

Většina jihotyrolského mléka je zpracovávána družstevními mlékárnami, které jsou do značné míry v rukách chovatelů, což jim umožňuje účinně tlačit na výši výkupní ceny mléka. Obecně je Itálie v produkci mléka soběstačná asi jen ze 60 % a tak místní sedláci i v dnešní době prodávají mléko do mlékáren za 0,4 – 0,5 EUR/litr plus příplatky za lepší složky. Je však třeba dodat, že podmínky výroby krmiv ve strmých svazích a omezení možnosti navyšování stavů skotu zvyšuje i výrobní cenu mléka. Stále častěji navíc plochy pro louky a pastviny zabírají ovocné sady a vinice, jejichž pěstování je v posledních letech v této oblasti poměrně rentabilní. Půdy pro chovatele krav tak ubývá.

Sigmundhof – malý vazný kravín

Farma Sigmunghof se nachází ve svahu ve výšce asi 900 m. n. m. nad Brixenem. Ve stáji ve výhradně vazné technologii je zde chováno asi třicet čistokrevných krav s průměrnou užitkovostí na 9 000 kg mléka, 4,4 % tuku a 3,75 % bílkoviny. Veškerá telata chovatel prodává a pro obrat stáda nakupuje na aukcích otelené prvotelky, výjimečně se pak může stát, že si koupí i původně vlastní jalovičku. Hospodaří asi na patnácti hektarech, kde pěstuje kukuřici a pícniny. Farmu obstarává sám s manželkou, na poloviční úvazek mu pomáhá jeho syn. V této stáji jsme viděli několik velmi pěkných dcer po Mikovi, Bloomingovi a Vividovi.
 

Krávy v Sigmundhofu


Tafernerhof – hezké a optimistické hospodářství s výhledem na sjezdovky

Druhá farma nás zavedla do bezprostřední blízkosti známého lyžařského areálu Kronplatz. Farmář zde měl postavenou pěknou, novou a světlou stáj s moderním vybavením. Dojí aktuálně asi dvacet krav a realizuje s úspěchem uzavřený obrat stáda, při inseminaci si vybírá býky z celého světa. Dosahuje užitkovosti přes 9 000 kg mléka, 4,5 % tuku a 3,8 % bílkoviny. Krávy, které jsme zde viděli, byly opravdu v dobrém stavu, byly zvědavé a kontaktní a prostředí stáje na nás celkově působilo velice dobře a optimisticky.
 

Krávy na statku Tafernerhof
 

Alois Furtscheger – veterinář, nadšenec a schopný chovatel v jednom

Ještě o něco dále v Pustertalu vysoko ve strmém svahu ve výšce 1 350 m. n. m. byla naše třetí zastávka. Žijí zde tři bratři se svými rodinami, kteří se společně starají o rodinné hospodářství. Jeden spravuje nedaleký lyžařský areál Mt. Elmo, druhý provozuje pěkný horský hotel s restaurací a třetí Alois má na starosti stáj se čtyřiceti dojnicemi a odchovem jalovic. Třetí z nich, Alois, nás před stájí přivítal schnapsem na rozproudění krve pro všechny účastníky. Stáj je stará asi dvacet let, volná, s lehacími boxy a zastřešenou terasou, odkud mají krávy výhled do údolí a na protější štíty Dolomit včetně Drei Zinnen.

Chováno je zde asi dvacet pět brownek a patnáct holštýnek s celkovou průměrnou užitkovostí 9 200 kg mléka, tukem 4,2 % a bílkovinou 3,6 %. Chovatel se nám také pochlubil průměrným PSB na celé stádo 30 000! Nedůvěřivci se o tom mohli přesvědčit v sestavě KU.

Při velmi nízké brakaci si chovatel může dovolit každý rok prodat až patnáct otelených prvotelek. Jako veterinář a šlechtitel v jednom také ve svém stádě praktikuje embryotransfer a občas si koupí i na zahraniční aukci špičkové zvíře pro produkci embryí. Viděli jsme zde tak i brownky ze známých Švýcarských rodin a holštýnskou jalovičku narozenou na Poudroze ve Španělsku.

Krávy zde byly krmeny kukuřicí pěstovanou v údolí a senáží sklizenou na neuvěřitelných svazích v blízkém okolí. Pro tuto sklizeň používají speciálně upravený traktor s obrovskou svahovou dostupností, na některých místech to prý i přes tuto techniku chce „mít na to koule“, aby člověk mohl sekat či nahrabovat. Technicky zaměření účastníci této exkurze tímto byli nadšení.

Svoje zážitky a pocity jsme pak probrali u chutného oběda v restauraci jednoho z bratří, kde s námi poseděl i farmář a podiskutoval s námi. Celkově se i na tomto místě naše návštěva odehrála ve velice příjemné přátelské atmosféře.

Brownkám se v Itálii vede dobře

Na závěr je třeba říci, že i tato cesta potvrdila, že Brownky jsou přizpůsobivé nejrůznějším podmínkám, oplývají dlouhověkostí, klidným a milým temperamentem a produkují mléko optimální pro sýrařství. I v Itálii navíc má toto plemeno silnou a dobře organizovanou chovatelskou základnu a kvalitní šlechtitelský program. My jej můžeme využívat především prostřednictvím inseminačních dávek prověřených býků, protože zde se chovná zvířata běžně prodávají až za dvojnásobek ceny oproti aukcím v Algavsku, odkud je běžně dovážíme.

Ing. Hana Roloffová