HNĚDÁ KRÁSA V BRNĚ ANEB II. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT BROWNSWISS V ČR

Je neuvěřitelné, že před nemnoha lety byly Brownky v ČR známy pouze z knih, časopisů či zahraničních dovolených, zatímco dnes je chovatelská základna již natolik široká a schopná, že dokázala za podpory Svazu chovatelů málopočetných dojných plemen skotu uspořádat již II. národní šampionát. Ten dokonce dle hodnocení zahraničních návštěvníků snesl srovnání s prestižními výstavami v Evropě jak po stránce organizační, tak množstvím a kvalitou zvířat.
 


Šampionát BrownSwiss otevíral celou NVHZ 2017 v Brně – uskutečnil se hned první den výstavy, ve čtvrtek 11. května 2017 od 14.00. Na poslední chvíli z různých důvodů odapdlo několik chovatelů, přesto se klání na konec zúčastnilo 24 zvířat dvanácti vystavovatelů. Nově byla do šampionátu také zařazena kategorie jalovic, která byla obsazena devíti krásnými mladicemi.

Hodnocení se ujal a pozvání přijal renomovaný mezinárodní rozhodčí původem ze Švýcarska Angello Pozzati, který má zkušenosti z výstav po celém světě, včetně USA, Kanady, Austrálie, Mexika a většiny zemí Evropy. Svou profesionální prací dokázal doslova elektrizovat většinu přihlížejících. O perfektní překlad jeho hodnocení se postarala předsedkyně Svazu Ing. Hana Roloffová.

S mnoha zvířaty, která byla na výstavě k vidění, jsou spojeny i více či méně silné osobní příběhy. Kupříkladu nejlepší jalovice šampionátu - stala se jí Swisska ze Školního statku Středočeského kraje – ŠZP Poděbrady, kterou vzorně předvedla zootechnička Božena Urbánková. Právě Boženka je jednou ze skupiny prvních studentů, kteří prodělali první školení a praktický výcvik pro výstavy pod vedením Ing. Jaromíra Vlčka a Ing. Jana Kocmánka. Byl to tedy věru počin vizionářský, protože na to navazují další a další generace studentů i z dalších škol a bez nich by výstavnictví skotu bezesporu nebylo tam, kde dnes je.

Swissky se však týkají i další vzpomínky. Byla dovezena Ing. Vlčkem a Ing. Štěpánovou jako telátko z Algavska spolu s dalšími devíti stejně starými jalovičkami. Když se pan Vlček s paní Štěpánovou stěhovali do svého nového statku a zabydlovali jej, pomáhali jim s pracemi okolo studenti z Poděbrad s Honzou Kocmánkem, ředitelem ŠZP Poděbrady. Odměnou za to jim byla darována právě Swisska, která, jak se později ukázalo, byla odměnnou cennější, než se čekalo.

Další příběh se týká druhé nejlepší jalovice výstavy Bláto Elišky. Je jedním z prvních odchovaných telat z Farmy Bláto manželů Šichových, kteří chovu Brownek dávají vše. Již do I. ročníku národního šampionátu Brown Swiss byly z Farmy Bláto přihlášeny dvě plemenice, které jsme v součinnosti se Šichovými připravovali. U Mamuta, jak se jedna z nich jmenuje, však byly pro její neuvěřitelnou paličatost všechny snahy marné a tato kráva se skutečně nebyla schopna zúčastnit. Pro letošní II. ročník jsme připravili její dceru Elišku po býkovi Mike, která zdědila po své matce půvab a naštěstí ne takovou nezkrotnost.

Třetí nejlepší jalovicí se stala nejstarší osmnáctiměsíční březí jalovice Gabriela ze ŠZP Lanškroun, která je dcerou později vyhlášené celkové šampionky.

Kategorie prvotelek byla nejvíce postižena zvířaty, které se nedostavily. Z původně přihlášených osmi zvířat fyzicky byly přítomny jen čtyři. Vítězství získala Jarka ze Společnosti Agro Staňkov, a.s. z Domažlicka po býkovi Poster. Na to, že Jarka pochází z převodného křížení, zaujala fantastickým vemenem, pevnou konstitucí a tělesnou harmonií. Tuto prvotelku připravili hlavní zootechnik Ing. Václav Šaloun spolu se zootechničkou tohoto podniku Jarkou Janskou, která ji osobně na šampionátu také předvedla.
 


Druhé místo obsadila Volavec Růženka z farmy manželů Brožkových z Volavce u Turnova, kterou výtečně předvedl jejich patnáctiletý syn Láďa.

Třetí prvotelkou byla Miluška ze Senagro senožaty a.s., kterou perfektně připravil kolektiv zootechniků.

Všichni umístění v kategorii prvotelek jsou prvovystavovatelé a já pevně doufám, že jejich zvířata budeme potkávat i na dalších podobných akcích.

Kategorie krav na druhé a vyšší laktaci byla vskutku královská. Šampionkou se po zásluze stala Popelka po býkovi Prohuvo. Tato kráva byla jako telátko dovezena do ČR z Algavska na farmu Struhy manželů Kojetínových, nyní však dělala parádu Školnímu zemědělskému podniku v Lanškrouně.

Druhou byla Simona z farmy pana Hrůnka ze Zvánovic, která převzala žezlo po stejně úspěšné předchůdkyni z prvního šampionátu Eržice. Příjemné bylo, že si ji předvedl osobně pan Petr Hrůnek mladší. Věřím a doufám, že i v něm vzplál plamen nadšení pro výstavnictví.

Třetí se umístila Rozárka po býkovi Goldmine z podniku Fadom Dolní Město s.r.o. Tato krásná, ale temperamentnější kráva na třetí laktaci byla předvedena zootechničkou podniku Alenou Puchtovou. Rozárka odsunula na čtvrtou pozici vítězku předloňského I. šampionátu Justýnu, která je na šesté laktaci a vypadá úžasně – nesmírně mladě a zdarvě. Pokrok jde ale vpřed a tak ji mladší kolegyně vytlačily na „bramborovou“ pozici. Přesto je Justýna krásnou ukázkou parádních vlastností brownek, jako je dlouhověkost, pevné zdraví a produkce kvalitního mléka (5. laktace; 10 680 kg; 4,7 % T, 3,9 % B).

V napínavém finále se rezervní šampionkou stala Jarka z Agro Staňkov, a.s.šampinkou Popelka ze školního podniku SŠZV Lanškoun. Popelka byla zřejmě vůbec nejlepší krávou celé NVHZ v Brně, protože získala dále také titul krávy s nejlepším vemenem a také „Miss sympatie“ – tedy krávy, která se nejvíce líbila návštěvníkům výstavy napříč všemi plemeny skotu. Její prezentace byla zvýrazněna současným předvedením jejích dcer, dvojčat Hoki a Loki po býkovi Vacum, které se jí narodily před 2,5 měsíci. Obě tyto jalovičky jsou vekou nadějí pro další chov a výstavy.
 


Celá výstava byla oslavou chovatelství a lásky ke zvířatům. Nesmírně důležité je, že se postupně vytváří komunita nadšenců, kteří neváhají sami přiložit ruce k dílu a pomoci. Podstatný je i aktivní přístup chovatelů – z dvanácti vystavujících podniků se jich šest účastnilo již prvního ročníku předloni. Druhá polovina vystavovatelů se účastnila poprvé a za vydatné podpory Svazu a studentů připravila svá zvířata také vzorně. O stále narůstající popularitě plemene a zájmu chovatelů svědčí, oproti prvnímu ročníku šampionátu, i nárůst počtu vystavovaných zvířat na téměř dvojnásobek. Z II. národního šampionátu Brown Swiss bylo patrné, že přibývá chovatelů, jejichž srdce je, stejně jako naše, hnědé.

Na závěr také dovolte, abych poděkoval Ing. Haně Roloffové, Ing. Ingrid Štěpánové a Ing. Jaromíru Vlčkovi a všem studentům, bez jejichž práce a nadšení by se výstava nemohla uskutečnit.

Ing. Petr Zajíček

Kompletní fotogalerie: ZDE.

 

ŠAMPIONÁT BROWN SWISS

                                                         otec                         jméno                             majitel

Jalovice

  1.  DE 949618403                   Hegal              Poděbrady Swisska              ŠZP Poděbrady
  2.  CZ 445648921                    Mike               Bláto Eliška                           Farma Bláto, s.r.o.
  3.  CZ 351083953                   Himalaya        Gabriela                                Školní statek, SŠZV Lanškroun

Prvotelky

  1.  CZ 416093932                  Poster              Stankov Poster Jarka           Agro Staňkov, a.s.     VICEŠAMPIONKA
  2.  DE 949742310                   Pirlo                 Volavec Pirlo Růženka        Farma Volaveč
  3.  CZ 566722961                   Politan             Miluška                                 Senagro, a.s., Senožaty

Starší krávy
2. laktace

  1.  DE 946328430                  Prohuvo          Popelka                                  Školní statek, SŠZV Lanškroun   ŠAMPIONKA + VEMENO
  2.  CZ 356123921                    Hurvic             Simona                                   Petr Hrůnek
  3.  CZ 515932961                    Goldmine       Rozárka                                  Fadom s.r.o.