Cremona International Dairy Show 2023

Skupina českých nadšenců chovu skotu vyrazila i letos do Cremony, kde se konal od 30. listopadu do 2. prosince opravdový svátek všech chovatelů a zootechniků - Cremona International Show 2023. Během několika dnů strávených v Itálii jsme měli možnost navštívit několik zajímavých farem, včetně renomovaných Go Farm a Castelverde Holsteins, nebo produkční farmu se třemi stovkami buvolů. Účastnili jsme se také prodejní aukce plemenných zvířat a embryí, mezinárodní výstavy plemen jersey, brown swiss a samozřejmě holštýnek a udělali jsme si čas i na historické centrum Cremony.

Mezinárodní výstava jerseyek v italské Cremoně byla opravdu nevšedním zážitkem. Ve skvěle připravené hale a předvadišti se představilo 26 jalovic a 32 krav z bezmála třiceti farem a třech zemí - Itálie, Německa a Rakouska. Hlavním judgem byl Američan Paul Trapp, asistoval mu jeho krajan Dean Dohle. Jedná se o jedny z nejlepších rozhodčích na světě s bohatými zkušenostmi z nejprestižnějších výstav světa.

Organizace, choreografie, příprava i předvedení zvířat byly jednoduše skvělé. Ze všech sálalo nadšení a chovatelské zapálení. Je patrné, že jerseyky jsou i v Itálii na velkém vzestupu. Italští chovatelé se více zaměřují na využití americké a kanadské genetiky, mohli jsme tedy sledovat zvířat po nám dobře známých býcích jako jsou Zodi, Chorme, Vernon nebo Tequila.

Jalovice

Nejlepší jalovice 

AT000378916788           Sch Salome Ferdinand × Tequila × Response                    Schönof Holstein                    Rakousko

Rezervní šampionka

IT098990906681           Al.Ce.J.One Vivian Holeinone × Chrome × Oliver             Pietro Rinaldo e figli               Itálie

Honorable mention

IT098990796582          Al.Ce.J. Victorius Barbie ET Victorious × Valentino × Blackstone      Pietro Rinaldo e figli       Itálie

Mladé krávy

Šampionka
Nejlepší vemeno

IT036990741095                 Dotti Victorious Sharon ET Victorious × Primero × Miles                                      Itálie

Vicešampionka

IT103990033568                La Portea Victorious Sofi' Victorious × Primero × Miles                                          Itálie

2. vicešampionka

IT035991064855                Vall Craze Pastosa 3976 Craze × Madden                                                                    Itálie


Dospělé krávy

Šampionka
Nejlepší vemeno

IT088990389075                Hera Priscilla Joel × Louie × Legacy                                                                            Itálie

Vicešampionka

IT035990948142                Vaye Pele Harmony  Pele × Vernon × Julian                                                                Itálie

2. vicešampionka

IT013990084364                Baruf Del Primero Sally Primero × Miles × On Time                                                 Itálie

 

Kdo sleduje vývoj plemene brown swissjiž desítky let tak, jako já, tak si nemůže nevšimnout, jak dochází k postupnému navyšování užitkového typu, ušlechtitlosti a jemnosti krav. Jsou již opravdu čistě mléčným plemenem, ale se zachováním původních výhodných znaků, jako je kvalita končetin, kvalita paznehtu a pevná tělesná stavba.

Mezinárodní soutěž brown swissek byla velmi působivá, bezvadně organizovaná a bylo předvedeno velké množství výborně připravených zvířat. Hodnocení se tak, jako u dalších dojných plemen, ujala renomovaná dvojice Paul Trapp a Dean Dohle. Představilo se zde 107 jalovic a 70 krav od bezmála sedmdesáti chovatelů ze Švýcarska, Rakouska, Španělska a Itálie. Zvířata byla vyhodnocována striktně podle věku, v některých skupinách tak bylo klidně i dvacet plemenic a v jiných jen tři. Chovatelské nadšení a výstavách je vidět na úvazišti, u fittérských klecí i v ringu. Mladé jalovice často předváděly děti a junioři, u krav to byl průřez generacemi, řada vodičů byla i seniorského věku.

S velkým zájmem jsme sledovali všechny kategorie a potěšilo mě, že se často v původech vystavovaných pelmenic vyskytovali býci Arrow, Blooming, Amir, Passat, Noro, JJ P, Huge, Janco, Biver a Egal - to jsou všechno býci, které známe z plemenitby i u nás, v Čechách, které jsme využívali nebo stále využíváme. Je vidět, že jdeme správnou cestou a máme šanci v budoucnu nejvyspělejším evropským chovatelům konkurovat.

Pro nás naprosto neuvěřitelná byla nejstarší kráva přehlídky Sally z chovu pana Kevina Capelliho, které bude v lednu již 12 let, má nadojeno přes 12 000 kg mléka a zároveň vypadá prostě skvěle. O kvalitě tohoto chovu hovoří i to, že odtud pochází i celková šampionka plemene Bella.

Krásným příkladem byl i triumf nejlepší chovatelky, mladé Maddaleny Pedrini z Dubina od Lago di Camo. Předvedla několik skvělých zvířat, ale nejvíce zaujala jalovice, pozdější šampionka a supreme šampionka, Fantasia. Plemenice si tato chovatelka předváděla sama a každý svůj postupný úspěch doprovázela slzami dojetí. 

Kromě úžasných zvířat, výborné organizace a perfektního předvádění byly právě emoce tím, co umocňovalo krásný pocit z celé akce. Zkrátka brownky jsou "More than milk". 

Výsledky šampionátu jalovic brown swiss

1.  Supreme champion heifer 
IT014990197877                  FANTASIA      Barca × Phil × Glenn                                        Maddalena Pedrini

2. 
IT072990463850               Tranese Granito Mary    Granito × Brannigan × Padio        AZ. AGR. LA TRANESE E BIANCO GIU 

3.
IT014990197897                 Green Barca × Phil × Glenncore                                              Maddalena Pedrini

  

Výsledky šampionátu plemenic brown swiss

Grandšampionka
Nejlepší vemeno

IT014990149559      Bella Bender × Norius × Viking                                                            Capelli Kevin 

Vicešampionka

IT016990746590  Carmen  Phil × Jongleur × Huray                                                            Coop. s. Antonio in Val Taleggio

2. vicešampionka

IT026990391175  PV Fantastic Urea Fantastic × TD × Tau Ponte Vecchio s.s.soc.agr. di Curto Stefano 

 

                                                                           Ing. Petr Zajíček