Brune 2016: Palma to dokázala

Majitelé svou krávu Zeus Palmu na výstavy vozí často. V minulosti se doma ve Švýcarsku stala několikrát krávou s nejlepším vemenem a několikrát vítězkou skupiny, ale na celkovou národní šampionku to ještě nikdy nestačilo. Nyní se ale o to lépe prosadila ve Francouském Mende, kde se stala absolutní evropskou šampionkou svého plemene. S dosavadní celoživotní užitkovostí téměř 70 000 kg mléka a na vrcholu šesté laktace ztělesňuje silné stránky plemene Brown Swiss.
 

Zeus Palma (CH), šampionka z Mende 2016

Rezervní šampionkou je švýcarská Jongleur Norma. Také ona je při své dosavadní celoživotní užitkovosti 45 000 kg velice silná a pevná kráva. Svou čtvrtou laktaci bude brzy uzavírat na více než 12 000 kg mléka, předchozí tři uzavírala vždy na více než 10 000 kg.

Jongleur Norma (CH), rezrevní šampionka


 Titul Honorable Mention a titul krávy s nejlepším vemenem pak získala již známá švýcarská kráva Jongleur Jacqueline z WTS-Genetics, která následně vyhrála spolu se svou matkou Collection Corella i soutěž o nejlepší dvojici matka-dcera. Čestné uznání jako druhá v pořadí získala Alino Aeshly, dcera Jolden Joye z rodiny Starbuck Donau, která je zasvěceným chovatelům brownek známá.

Jongleur Jacqueline (CH), kráva s nejlepším vemenem
a držitelka tituli Honorable Mention

 
Mezi prvotelkami se prosadily na prvním místě švýcarská Blooming Tulpe, na druhém pak Salomon Marina. Obecně v Mode byly nejlépe hodnoceny krávy a jalovice po býcích Jongleur, Payssli, Traction a Vigor.

 

Blooming Tuple, nejlepší prvotelka


Judge Damien Lechat, někdejší pracovník Svazu chovatelů Brown Swiss a současný šlechtitel Holštýnů, posuzoval krávy jasně a důsledně. K vidění zde byly krávy z celé řady zemí Evropy. Domácí Francouzi se účastnili celkem s devadesáti šesti kravami a svou účastí tak podtrhli vysokou úroveň dosud nepočetné, ale kvalitní a velice aktivní populace Brownek. Němci se účastnili s pouhými šesti prvotelkami a spíše než pro tituly přijeli s cílem prezentovat kvalitní prodejná, užitková zvířata. Největším překvapením show byla angažovanost chovatelů krav italského týmu, kteří své krávy prezentovali sami a nad očekávání úspěšně, když si odnesli celkově celou řadu ocenění pro vítězky tříd mezi kravami i jalovicemi.

Z podniků celkově nejúspěšnější byl italský Ponte Vecchio se dvěma druhými místy, ještě úspěšnější pak byly francouzský Gaec de Fraissinet a švýcarský WTS-Genetics.

Závěrem pak byly vyhlášeny výsledky v soutěži jednotlivých zemí. Čtenář už jistě tuší, že první místo nemohl obsadit nikdo jiný než Švýcarsko, za ním se pak Itálie na druhém, Francie na třetím, Rakousko na čtvrtém a Německo na posledním pátém místě.
 

Švýcaři, vítězové soutěže jednotlivých zemí se svými nejúspěšnějšími zvířaty


Dle německého originálu upravila a přeložila Magdalena Bartáková

Braunvieh. München: Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH, 2016, 22(2), 23-25.