BRAUNVIEH BUNDESSCHAU – BUCHLOE 2017

První jarní víkend vylákal skupinku nadšených chovatelů „Brownek“ pod vedením předsedkyně Ing. Hany Roloffové do oblíbeného Algavska. V sobotu 25. března 2017 se totiž v Buchloe konala celoněmecká národní výstava. V krásné historické dřevěné hale se sešlo na 90 vystavujících chovatelů s 200 zvířaty. Ve Schwabenhalle, jak se správně jmenuje, se pravidelně uskutečňují aukce plemenných krav, telat a býků, kde také my nakupujeme pro naše chovatele. Tentokrát hala však byla vyzdobena mnohem slavnostněji. Prezentovala se zde totiž ta nejlepší zvířata z celého Německa. 
 

Rezervní šampionka Emerenz (vl.) a šampionka Etiopia (vpr.)


Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno soutěžím dětí a juniorů s jalovicemi. Hodnocení se ujala elegantní dáma na podpatcích, Rakušanka Gerlinde Halbartschlager. Viděli jsme jalovice různorodé a velmi rozdílně připravené, od neostříhaných po skvěle nafitované. Ze všech selských synků a dcerek bylo však cítit ohromné nadšení a snaha o předvedení svých zvířat v tom nejlepším světle. Po zásluze pak byli všichni odměněni a oceněni. Za účast potom každý dostal veliký zdobený kravský zvon.

Vlastní výstava krav pak začínala nezvykle až v 18.30 a končila těsně před půlnocí. Tento nezvyklý čas organizátoři vysvětlovali tím, že většina farmářů může přijít do hlediště až po večerním dojení. Návštěvnost rozhodně byla obdivuhodná. Po celou dobu výstavy bylo parkoviště i hlediště narvané k prasknutí.

Hodnotitelem byl Peter Stückler ze Švýcarska, kterého jsme znali již z výstavy v Lausanne 2016. „Po švýcarském způsobu“ se pohyboval po ringu velmi rychle, někteří podotýkali, že běhal jako molekula. Svůj úkol v Buchloe splnil velmi precizně a dobře.

Již na úvazišti některé krávy zářily a opravdu měly fantastická vemena a užitkový typ. Stejná zvířata potom sbírala vavříny v předvadišti a obsazovala přední místa ve skupinách. Potěšující je to, že to potvrdilo i naši intuici při výběru plemeníků pro připouštění v ČR, protože se jednalo o dcery býků ze Švýcarska (Glenn, Jongleur, Blooming, Biver), z USA (Vigor, Dally) a pak starších býků z Německa a Itálie (Huray, Payssli, Padua, Joschka, Poster). Je patrné, že nová generace mladých německých býků „nestíhá“ a konkurence je válcuje i v jejich domovině. Přitom u Brownek se v Německu z 90% používá stále sperma domácí produkce. Tento konzervativismus nám dává naději, že mohou i naši chovatelé, pokud budou používat objektivně tu nejlepší genetiku, brzy uspět i na mezinárodní scéně.

Nejlepší prvotelkou byla vyhlášena GISIN (Glenn x Huray) od našeho dobrého německého známého pana Eberleho. Vicešampionkou se stala DAYANA (Jongleur x Payoff). Kráva, která se líbila nejvíce mně, BARBIE (Vigor x Egiz) získala titul za nejlepší vemeno.

Mezi staršími kravami bylo také na co se dívat. Nejvíce fascinující však byla poslední skupina krav na 6. až 10. laktaci a zároveň plnily tu podmínku, že měly celoživotně nadojeno minimálně 60 000 kg mléka. Zcela úžasná byla především čtrnáctiletá GRISA (Jublend x Vinaut), která má dosud nadojeno dokonce 120 000 kg mléka, má fantastické žilnaté vemeno a celkově vypadá bezvadně. Po zásluze bylo její předvedení odměněno bouřlivým potleskem.

Celkově pak byla vyhlášena jako kráva s nejlepším vemenem JENNY (Vasir x Siran) a vicešampionkou DELUXE (Blooming x Alibaba). Celkovou šampionkou se pak stala ETIOPIA (Blooming x Eagle) před rezervní šampionkou EMERENZ (Preferenz x Egiz).

Již výše zmíněný pan Eberle měl v nejužším šestičlenném finále hned dvě krávy. Odcházel však jen s titulem pro prvotelku a tedy i trochu zklamán. Jednoznačně nejimpozantnější byla jeho Selina (Egiz x Hussli), ale nepodařilo se pro výstavu dobře načasovat vemeno. Tato kráva, která již získala titul krávy s nejlepším vemenem na národní výstavě v roce 2012 a titul bundesšampionky v roce 2014, má v ČR dvě dcery a zejména se Stellou (Jaguar x Selina) se intenzivně pracuje i v ET.

Pro všechny návštěvníky z ČR byla výstava velkým zážitkem a opět nám rozšířila šlechtitelské obzory a osvětlila možné cesty. Zároveň nám různé nepřesnosti a občas neposlušná zvířata dodala sebevědomí před Národním šampionátem 11.5. v Brně. Na tuto akci srdečně zveme všechny příznivce tohoto překrásného plemene krav.

Magdalena Bartáková