1. národní šampionát jerseyského skotu

Jerseyky jsou chovány v České republice od roku 1964. K velkému rozvoji došlo pak po roce 1990. Bohužel na přelomu tisíciletí byl zaznamenán útlum popularity způsobený především „hloupým“ nezájmem mlékáren o unikátní mléko jerseyek. Nový a podle mého názoru trvalý boom nastal asi před pěti lety a tak, jako na celém světě pokračuje dále. Jerseyky se dostávají do srdce, ale i rozumu farmářů na malých rodinných farmách, ale také ve velkých zemědělských podnicích. Důvodem není jenom jejich krása, ale také jejich ekonomické parametry. Jsou rozhodně nejlepším dojným plemenem v relativní užitkovosti a obsahu mléčných složek. Nezanedbatelnou devizou je i jejich velmi dobré zdraví, dlouhověkost a reprodukční vlastnosti.

Přední chovatelé jerseyek sdružuje od roku 1990 Český svaz chovatelů jerseyského skotu, který byl v roce 2014 transformován na Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu z. s. a zachoval si značku „Bohemia Jersey“. Právě touto Svaz začal rozhýbávat stojaté vody dění a inicioval a organizoval 1. Národní šampionát jerseyek v ČR, který se uskutečnil na Brněnském výstavišti při příležitosti Národní výstavy hospodářských zvířat 27.6.2015.

Věřte, že nebylo lehké vybrat zvířata opravdu ze všech koutů ČR a hlavně je řádně připravit na předvedení. Většina chovatelů s tím neměla žádné zkušenosti, a tak velký díl práce odvedl tým studentů VOŠ a SZEŠ Benešov pod vedením pana ing. Jaromíra Vlčka. Že to zvládli na jedničku, bylo patrné na důstojném a hladkém průběhu celé výstavy. Estetickou přípravu zvířat před předvedením obstarali také na výbornou fitéři společnosti INPLEM s.r.o. ing. Jan Macháček a ing. Radek Hlavnička. Úroveň přípravy a předvedení krav rozhodně snesl ta nejpřísnější mezinárodní kritéria.

Po velmi emotivním předvedení dvouměsíční jalovičky Inplem Lix Doubravka tříletým Tondou Hrdličkou proběhlo hodnocení všech 12ti účastnic tohoto klání rozdělené do 3 skupin. Role hodnotitele – judge – se mistrně ujal přední chovatel jerseyek z Dánska Jens Erik Therkildsen, který k nám byl delegován z dánského svazu chovatelů jerseyek. Vítězkami podle mě byly všechny krávy, které došly dlouhou cestu příprav a transportu až do předvadiště. Udělit tituly šampionek a vícešampionek však bylo nutné konkrétním kravám.

 


Ve skupině prvotelek se titulu dočkala dcera býka Imdix z farmy pana Miroslava Diviše z Lázu u Radomyšle, která se stala i rezervní šampionkou celé výstavy. Titul krávy s nejlepším vemenem získala prvotelka Hanka po otci Legal z farmy Požáry ČZU ŠZP Lány. 1. Národní šampionkou se stala impozantní kráva na 2. laktaci Chorusic Cana po otci DJ May. Tato kráva by se podle slov pana Therkildsena neztratila na řádné světové přehlídce. Titul první národní šampionky tak putuje do 1. Zemědělské a. s., Chorušice na mělnicko.

Celá výstava byla doprovázena velmi početnou diváckou kulisou, která bouřlivě aplaudovala všem vítězkám. Druhý den ještě proběhla prezentace plemene spolu s brownswisskami, kde se jednalo již spíše o „předtančení“ s krávami, jehož choreografii řídil Jaromír Vlček a předsedkyně Svazu ing. Hana Roloffová. Znovu početné publikum s údivem sledovalo pěkné nástupy a úžasný soulad předvádějících a krav. Patrné je to myslím z fotogalerie.

Celá akce byla výbornou prezentací plemene pro odborníky i širokou veřejnost a pevně věřím, že všichni budou mít dost sil, energie a elánu, aby se pokračovalo i dalšími šampionáty a stala se z toho tradice.

Pro nás, co o uskutečnění takovéto akce usilujeme již dlouho, tak byla akce velkou satisfakcí. Prožívali jsme předvádění zvířat plni silných emocí.

Za ČSCHMDPS z. s.
Ing. Hana Roloffová
a Ing. Petr Zajíček

SEZNAM ZŮČASTNĚNÝCH PODNIKŮ

1. Zemědělská a. s. Chorušice

ČZU ŠZP Lány

Eva Drozenová, Brandýs nad Labem

Ing. Petr Zajíček, Tehov

Karel Bogar, Víceměřice

Miroslav Diviš, Láz

V30, s.r.o.

SEZNAM PŘEDVADĚČŮ

Petr Kárník

Denis Opluštil

Martin Fousek

MVDr. Miroslav Hrdlička

Josef Zajíček

Saša Berková

Roman Saktor

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

1. Skupina prvotelek:

CZ 321 280 921 HANKA (Legal), ČZU ŠZP Lány

CZ 237 884 971 KAČA (Hulk), Karel Bogar – Víceměřice

DK 01951601862 DANA (Hulk), Petr Zajíček – Tehov

2. skupina prvotelek:

DK 01988702684 (Imdix), Miroslav Diviš – Láz

DK 11253503388 MAHULENA (Broiler), Eva Drozenová – Brandýs

DK 011253503457 CHORUSIC BACARDA (Lix), 1. ZEM a.s. Chorušice

Finále prvotelek:

DK 01988702684 (Imdix), Miroslav Diviš – Láz

CZ 321 280 921 HANKA (Legal), ČZU ŠZP Lány

CZ 237 884 971 KAČA (Hulk), Karel Bogar – Víceměřice

Skupina starších krav:

DK 2210803882 CHORUSIC CANA (May), 1. ZEM a.s. Chorušice

CZ 337 502 921 VIKTORIE (HULK), Petr Zajíček – Tehov

CZ 291 423 921 JARMILA (Kawakawa), ČZU ŠZP Lány¨

Šampionka:

DK 2210803882 CHORUSIC CANA (May), 1. ZEM a.s. Chorušice

Vícešampionka:

DK 01988702684 (Imdix), Miroslav Diviš – Láz

Kráva s nejlepším vemenem:

CZ 321 280 921 HANKA (Legal), ČZU ŠZP Lány